Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Yedi onluk sekiz birlik Yanda belirtilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Yedi onluk sekiz birlik Yanda belirtilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "78" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“....... Mü’minlere belli vakitlerde farz kılınmıştır.” Ayetinde ifade edilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklu Devleti’nin sınırları içinde çeşitli dinlere mensup insanların bir arada yaşadığının göstergesidir? Bir sürahi kayısı suyunu 7 kişi içmektedir. 3 sürahi kayısı suyunu kaç kişi içer? Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahatların önemli bir kısmı da ulaşım alanında yapıldı. 1856 yılında ilk demir yolu hattımız İzmir ile Aydın arasında inşa edilmeye başlandı. Zaman içinde Anadolu ve Rumeli toprak- larında demir yolu ağı genişledi. 1888’de İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan demir yolu hattı açıldı.Aşağıdakilerden hangisi ulaşım alanında yapılan bu ıslahatların sağladığı faydalardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir malın yarısı %30 kârla, yarısı da %20 zararla satılıyor. Bu satıştan yüzde kaç kâr elde edilir?  Seyyit andan taşra çıktı. Frenk oğlunun elbisesini giymiş (olarak) sürdü, Simbat lâ’inin sarayına geldi. Gördü ki içmiş mest olmuş laflar urur. Eydür: −Erte aşağı ineyim… Ne Battal koyam ne halifesin koyam! Her kim elime gelirse öldüreyim. Göreyim Battal’ın Tanrısı bana neyler! Andan mest olup yattı, uyudu. Kullar dağıldı. Seyyit, bir karanlıkça yerde kaldı. Sabreyledi, âlem düşmanlardan boşalınca hemen Allah’a sığınıp Simbat’ın üstüne geldi. Meğer başucunda bir Hindî kılıç vardı, aldı. Dahi, Simbat uyurdu. Hemen lâ’in gözün açıp banlayu eydür: −Sen kimsin? Seyyit eyitti: −Seyyit Battal Gazi’yim... Tez iman getir! Yoksa sen bilirsin!Battalname’den alınan bu bölümle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Türk edebiyatının ilk yerli romanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisinin empatiyi en doğru  şekilde tanımladığı söylenebilir? Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’ne göre yurt dışı teşkilatında görevli eğitim ataşelerine izin vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?  Hangi cümlede kesme işareti ( ‘ ) yanlış kullanılmıştır? Tanrı, mutlak varlık, varlığın anlamı gibi metafizik kavramların bilgisinin elde edilemeyeceğini savunan Thomas Huxley, Tanrının varlığıyla ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisini savunur?