Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
45-42-39-36-33-?
Yukarıdaki örüntüde ‘ ? ‘ yerine hangi sayı gelmelidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
45-42-39-36-33-?Yukarıdaki örüntüde ‘ ? ‘ yerine hangi sayı gelmelidir? sorunun cevabı "30" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi standart uzunluk ölçme birimidir? 1 onluk 5 birlik kaç birlik eder? Aşağıdakilerden hangisi öğrenci olarak sorumluluklarımız arasında yer almaz? “Genç kıza bir şeyler soruyordu.” cümlesinde eksik olan anlatım özelliği aşağıdakilerden hangisidir? “Elbiseni temiz tut. Kötü şeylerden sakın.” (Müddessir suresi, 4-5. ayetler)Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Hangi cümlede eylemin devam ettiği anlamı vardır? Seçenekteki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?         MİMAR SİNAN           Mimar Sinan Kayseri ’nin Ağırnas köyünde doğdu. Çocukluğunda dedesiyle birlikte dolaşıp ona çıraklık etti. Bir süre sonra dedesi Yusuf Ağa öldü. Yalnız kalan Sinan, İstanbul'’a gitti. Onun becerikli ve kimsesiz olduğunu gören bir toprak sahibi onunla ilgilendi. Sinan'ın yapı işlerinde yetenekli olduğunu görünce onu saray mimarlarının yanına yolladı. Sinan orada yıllarca çalıştı. Mimarlığın bütün inceliklerini öğrendi. Sonra usta oldu.Mimar Sinan çocukluğunda kime çıraklık etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi selamlaşmanın faydalarından birisi değildir? Karadeniz bölgesine özgü olan halk oyunu hangisidir? Yüz on üç milyon altı yüz sekiz bin altı yüz yirmi beş şeklinde okunuşu verilen sayının hangi basamağında sıfır rakamı bulunur? İshak Paşa Sarayı hangi ilimizdedir?