Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
31-33-35-37-39-?
Yukarıdaki örüntüde ‘ ? ‘ yerine hangi sayı gelmelidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
31-33-35-37-39-?Yukarıdaki örüntüde ‘ ? ‘ yerine hangi sayı gelmelidir? sorunun cevabı "41" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

”Savaş” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Kur'an-ı kerimi deki her bir vahiy ifadesine ne denir? hangisi hicretin birinci yılı olaylarından değildir? En küçük kemik vücudumuzun hangi kısmındadır.  Mıknatıslarla ilgili;I. Manyetik alan çizgileri mıknatıs içinde S kutbundan N kutbuna doğrudur.II. Manyetik kuvvet çizgileri süreklidir.III. Mıknatıslarda itme - çekme özelliğinin en fazla oldu-ğu yerlere kutup denir.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdaki gizli antlaşmalardan hangisiyle Antalya, Konya, Aydın ve İzmir İtalya'ya verilmiştir? Mondros Ateşkes Antlaşması ne zaman imzalanmıştır? 4 ton şeker pancarının 1 t 250kg çürük çıktı-ğına göre ne kadar sağlam şeker pancarı kalmıştır? I.  Sınırların korunması ve iç güvenliğin temini için ayrılacak birlikler dışında Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir.II.   İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması hâlinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır.III.   Osmanlı demiryollarından İtilaf Devletleri istifade edecek ve Osmanlı ticaret gemileri İtilaf Devletleri’nin hizmetinde bulundurulacaktır.IV. Toros tünelleri, İtilaf Devletleri tarafından işgal olunacaktır.maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti’nin ulaşım konusundaki egemenlik haklarını kısıtlamaktadır?  Her biri 200 gr olan çekirdek paketlerinden bir kolide 30 tane var. 2 kolide toplam kaç kilogram çekirdek vardır? Astronomların, gökyüzü ile ilgili araştırma ve çalışmalarını yürüttükleri yerlere ........... denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? • Oyuncuların hazırlıklarını yaptığı ve sahneye çıkmak için beklediği sahne arkasındaki bölüm.•  Oyuncuların bir defada yaptığı uzun konuşma.•  Oyunculara, unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kişi.Bu tanımlar, aşağıda verilen terimlerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?