Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
18 -24 - ? -36 - ? -48 sayı dizisinde ? soru işareti olan yerlere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
18 -24 - ? -36 - ? -48 sayı dizisinde ? soru işareti olan yerlere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur? sorunun cevabı "30-42" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Sağlıklı büyümesi gereken bir çocuk aşağıdakilerden hangisi yapmamalıdır? İslam tarihinde ordugâh şehirleri ilk defa hangi halife devrinde kuruldu? Hangi cümlede eksik kullanılan noktalama işareti vardır? Kur’an’da bin aydan daha hayırlı olarak bahsedilen mübarek zamanın adı nedir? Bir fiziki haritada kahverengi rengin fazlaca kul­lanılması o bölgenin hangi özelliğini gösterir?   “Sözlerin en güzeli Allah’ın kitabı; yolların en doğrusu Hz. Muhammed’in yoludur. İşlerin en kötü ve zararlısı, dinden olmadığı hâlde sonradan uydurulup dine eklenenlerdir. Böyle uydurulmuş her şey batıldır, her batıl inanç ise kişiyi doğru yoldan çıkarır.” (Hadis-i Şerif) Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılabilecek bir sonuç değildir? 60 K paralelinde bulunan Norveç’in Oslo kentiyle, 40 K paralelinde bulunan İspanya’nın        Madrid kentinin arasındaki mesafe kaç km’dir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (‘) yanlış kullanılmıştır?   Diğer mezhepler gibi herhangi bir meselenin çözümü için ilk önce Kur’an ve sünnete başvurur. Eğer bir mesele hakkında hüküm Kur’an ve sünnette varsa başka delile başvurulmaz, bunlarda hüküm yoksa önce icma ardından da kıyas deliline gidilir. Bu mezhep, ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Mısır, Suriye, Irak ve Endonezya gibi ülkelerde yaşayan Müslümanlar arasında yaygındır.Hakkında bilgi verilen itikadi mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Çözümlenmiş hali verilen sayılardan hangisi doğru yazılmıştır? ...............•  Gübreleme•  Makineleşme•  Tohum ıslahı•  Bilinçli çiftçilerYukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki başlıklardan hangisi getirilmelidir? Yıldız Dağları ve Uludağ……………. Bölgesinde yer alır.