Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıda ikişer, üçer ve dörder sayarak sayı örüntüleri oluşturulmuştur.
Hangi örüntüde yanlışlık yapılmıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıda ikişer, üçer ve dörder sayarak sayı örüntüleri oluşturulmuştur.Hangi örüntüde yanlışlık yapılmıştır? sorunun cevabı "3, 6, 9, 12, 16, 18" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa başarılı bir öğrenme gerçekleşir? Bir çiftlikte 5 köpek, 4 ördek ve 7 at vardır.Bu çiftlikte bulunan hayvanların ayak sayıları kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi meddah ile ilgili yanlış bir bilgidir? Lisenin ilk sınıflarındaydı. Bir çiftliğin çiçek bahçesinde; hem de sevdiği bir işte çalışıyordu: Çiçek yetiştirmek… Gene fidanlarla uğraşmaya başlamıştı. Bunların tomurcuklanmalarını, büyümelerini ve çiçek vermelerini seyrediyordu. Bazen bunların resimlerini de çiziyordu. Ah, suluboya ile de resim yapabilse! Boya alacak kadar parası yoktu ki. Aletlerin bulunduğu odada yatıyordu. Buna üzülmüyordu. Taze toprağın ve büyüme halindeki bitkilerin kokusunu içine sindirerek uykuya dalıyordu.Aşağıdakilerden hangisi parçada açıkça belirtilmemiştir?  “Bizse şiirlerimizi yeni yayımlamaya başlamıştık.” cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine, aşağıdakilerin hangisinin getirilmesi en uygun olur? Edebiyat alanında 2014 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?  Kapadokya sadece toprağıyla değil mikroklima özellikleriyle de ön planda oldu. Bu sayede, köklü bir geçmişe sahip Kapadokya bağları hem Kızılırmak’ın yumuşatıcı etkisini hem de 900 ile 950 metre arasındaki rakımın yaz serinliğini bir araya getiriyor. Yaz güneşini iyi alan bu bağlarda kalitesi yüksek üzümler yetiştiriliyor.Terimler sözlüğü oluşturulmak istenirse bu metindeki terim anlamlı kelimelerden hangilerine sözlükte yer verilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi pillerin zararlarından biridir? Aşağıdakilerden hangisi bütün insanlar için za­rarlı olarak kabul edilir? Ders gezileri, öğrencinin bütün duyu organlarının katılımını sağladığı için kalıcı öğrenmeler sağlamada çok etkilidir. Gezilerin planlanması, öğretim faaliyetlerinin istenilen yönde ve etkili bir şekilde yapılmasına katkı sağlar.Aşağıdakilerden hangisi gezi planında belirtilmesi gereken hususlardan değildir?  Aşağıdakilerden hangisi bir kutuptan diğer kutba ulaşan ve paralelleri dik kesen yarım çemberlerdir ? Aşağıdakilerden hangisi çoğul bir adı temsil eder?