Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
60dan başlayarak ileriye doğru ikişer ikişer sayarken 4.saymada hangi sayıyı söyleriz?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
60dan başlayarak ileriye doğru ikişer ikişer sayarken 4.saymada hangi sayıyı söyleriz? sorunun cevabı "66" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

İpte asılı olan çamaşırların kış mevsiminde bile kuruması, aşağıdaki olaylardan hangisiyle açıklanabilir?   Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? En sevdiğin kalemi bugün mü kaybettin (  ) Yukarıdaki tümcenin sonuna hangi işaret gelmelidir?  Eğer yerle gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı, ikisi de bozulurdu. Arşın Rabbi olan Allah, onların vasıflandırdıklarından münezzehtir.enbiya 22Yukarıdaki ayette rabbimizin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır? Dünya Çevre Günü ne zaman kutlanır? Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine göre cinlerin sahip olduğu özelliklerden biri değildir? Araç, gereç, giysi gibi öğeler kültürü oluşturan maddi öğelerdir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünü oluşturan maddi öğelere örnek olarak gösterilemez? Aşağıdaki uzunluklardan hangisi daha küçüktür? Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin, giriş çıkış kapılarının her ikiyönünden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır? I. Dünya’nın şekli II. Dünya’nın yıllık hareketi III. Dünya’nın günlük hareketiTroposfer katmanının kalınlığının Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe değişiklik göstermesinde yukarıda verilenlerden hangileri etkili olmuştur? Coğrafi konum olarak yakın olan medeniyetlerin ekonomik, kültürel ve sosyal olarak birbirlerini etkilediği göz önüne alınırsa aşağıdaki medeniyetlerden hangileri arasında böyle bir bağın olması beklenir? Medeni Kanun’un Kabulü ile;Mirasta kız erkek çocuklara eşit hak tanınmıştır.Tek kadınla evlilik kabul edilmiştir.Kadınlara istediği mesleğe girme hakkı verilmiştir.Bu bilgiler göz önüne alındığında, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?