Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
80, 76, 72, 68, 64, 60 örüntüsü hangi sayıyla tamamlanmalıdır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
80, 76, 72, 68, 64, 60 örüntüsü hangi sayıyla tamamlanmalıdır? sorunun cevabı "56" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Dünyanın yuvarlak bir küreye benzediğinin kanıtı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. (... ) Meleklerin, şeklini tam olarak bilemediğimiz kendilerine özgü kanatları vardır.(... ) Erkek ve dişi olma özelliğine sahip olan melekler, evlenip çoğalırlar.( ...) Melekler kısa zamanda çok uzun mesafelere gidebilirler.(... ) Ölüm, tüm canlılar için kaçınılmaz bir sondur.( ...) Şeytan, Hz. Âdem’e (a.s.) saygı göstermiş ve secde etmiştir.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük somut anlamlıdır? Şimdi 7. aydayız. Yeni yılı kutlamak için kaç ay geçmelidir? Aşağıdakilerden hangisi “ alt “ kelimesinin zıt anlamlısıdır? Yerküreyi çepeçevre saran gaz tabakasına atmosfer denir.Aşağıdakilerden hangisi atmosferin canlı yaşamına sağladığı faydalar arasında değildir? Yüce Allah ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde maddenin halleri belirtilmiştir? Susan  :Have you heard about the latest invention of Turkish scientists?Tom   : No, I haven’t. What is it about?Susan  : It is a new smart infrared fog-vision camera for airplanes.Tom   : - - - - ?Susan  : It helps pilots see clearly in foggy days. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre son kaç yıl içinde herhangi bir disiplin ce­zası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır? Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin ele aldığı temel sorunlardan değildir? İlk terimi 6, ortak farkı 3 ve son terimi 66 olan sonlu bir aritmetik dizinin kaç terimi vardır?