Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
27, 29, 33, 36, 39, 42, örüntüsünde kuralı bozan sayı hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
27, 29, 33, 36, 39, 42, örüntüsünde kuralı bozan sayı hangisidir? sorunun cevabı "29" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Tasavvufi yorumlar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 1. Tüketilen bu besinler çevredeki diğer canlıları da etkiler.2. Bitkiler, besin üretmek için güneş ışığına gereksinim duyar.3. Canlıların çoğu birçok çeşit besin tüketir.4. Bilim adamları bu karşılıklı beslenme etkileşimine ‟besin ağı” adını vermişlerdir.Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda hangi cümle bu paragrafın dışında kalır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük temel anlamda (ilk anlamda) kullanılmıştır? “Üit; (I) basketbol kursuna gidiyor, (II) okulununtiyatro kulüüü bir üesi, (III) sınıf korosundaşrklı sölüor, (IV) aynı zamanda yemek yemeyide çk seviyor.”Buna göe Üit’n hangi etkinliğni yapmasıiçn bir gruba üe olması gerekmez? Bir insanın kendi isteğiyle Allah rızası için yaptığı her türlü yardım ve iyiliğe sadaka denir. Sadakada miktar ve zaman sınırlaması yoktur. Ayrıca sadaka verecek kişinin zengin olması da gerekmez. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya uygun bir örnek oluşturur? Kuvvetin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür? Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır? I.Kemiği en dıştan sarar. II.Kan hücrelerini üretir.III.Kemiğin beslenmesini, enine büyümesini ve onarılmasını sağlar.Yukarıda numaralandırılmış görevlerden hangileri kemik zarına aittir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “İşaret Zamiri” vardır ? Alternatif enerji kaynaklarından birisi olan güneş enerjisi üretimi için Dünya üzerinde aşağıda verilen yerlerden hangisi daha uygundur? Kuvvet birimi aşağıdakilerden hangisidir? I never ............ fish, but now I ............ . Because it is delicious.