Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
10 - 12 - 14 - 16 - 18 örüntünün kuralı hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
10 - 12 - 14 - 16 - 18 örüntünün kuralı hangisidir? sorunun cevabı "Sayılar ikişer artıyor." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“ Okula gidemedim ...................... hastalandım”Noktalı yere hangi gelirse cümle anlamlı olur? 987 sayısının basamak değerleri toplamı kaçtır? Bilgi, görgü, hoşgörü ve bedensel yetenekler yönünden en üst düzeyde gelişmeye - - - - adı  verilir.Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? İnsan, öğrenme isteğini kaybetmediği sürece yaşlanmış sayılmaz.Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? Yeni bir çamaşır deterjanı üretmek isteyen bir firmanın araştırma yapmak için hangi grubu seçmesi daha uygundur?   Özgürlük kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? l. TestII.  AnketIII.  GözlemYukarıdakilerden hangileri tarama yöntemi türlerindendir? Roman karakterleri, her gün karşılaşabileceğimiz insanlarla aynı değerleri paylaşmak zorundadır. Bu değerler açısından bakıldığında ne tümüyle iyi ne de tümüyle kötü insanlar vardır. Hangi romanı beğenirsek beğenelim karakter hep hayatın içindedir.Bu parçada aşağıdaki sıfat türlerinden hangisi yoktur? Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk özel bankası hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi farklılık değildir? Where is the China ? Sorusuna en kötü-en yanlış cevap hangisidir? 14. yüzyılın başlarında Kırşehir’de yaşayan sanatçı, şiir tekniğine hâkimdir ve dili ustaca kullanır. Onun Türk dili ve edebiyatı bakımından asıl önemi idealist bir Türkçeci olmasıdır. En önemli eseri, İranlı düşünür ve şair Attar’ın aynı ismi taşıyan eserini esas alarak yazdığı Mantıku’t Tayr adlı mesnevidir. Kuş dili anlamına gelen eserde sembollerle tasavvuf işlenir.Burada kendisinden söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?