Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
4119 boş bırakılan yere < ,> veya = işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
4119 boş bırakılan yere < ,> veya = işaretlerinden hangisi getirilmelidir? sorunun cevabı ">" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin noktalama işareti yanlış konulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi grupla birlikte yaptığımız bir davranış değildir? Peygamberimizin amcası Hz. Hamza'yı Uhud'da şehid eden daha sonra Müslüman olan, fakat Resulullah'ın “gözüme görünmesin” buyurduğu sahabe kimdir? 1. Nüfusun eğitim durumu2. Kırsal ve kentsel nüfus özellikleri3. Yurt dışına yapılan göçün sebepleriYukarıda verilenlerden hangileri nüfus sayımı sonucunda elde edilen bilgilerdendir? Deniz, buradan kocaman mavi bir halıyı andırıyordu. Deniz kuşlarının çığlıkları, öğle sıcağının yakıcılığı ve önümüzde uzanan çam ağaçları keskin kayalarlakaplı vadiyi dolduruyordu. Dağdan koşarak inen dere, vadiye hayat veriyordu. Alnıma biriken terleri mendilimle silip işime döndüm. Manzarayla bağımı kesip arılarımla ilgilenmem gerektiğini hatırladım.Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz yumuşaması kuralına örnek bir kullanım vardır?  MEHMET: Genel Müdür’ dür. Genel idari hizmetler sınıfındadır.FATİH: Fen memuru olarak görev yapmaktadır. Sağlık hizmetleri sınıfındadır.ÜNAL: Teknisyen yardımcısı olarak görev yapmaktadır.Teknik hizmetler sınıfındadır.MERT: Mahalle  Bekçisi olarak görev yapmaktadır.Yardımcı hizmetler sınıfındadır.FARUK: Toplum teknisyeni olarak görev yapmaktadır. Sağlık hizmetler sınıfındadır.Yukarıdaki tabloda isimleri verilen kişilerin hangisi veya hangileri hizmet sınıfında doğru olarak çalışmaktadır? Tanzimat edebiyatında - - - - tarih alanında, - - - - tiyatro uyarlamalarıyla, - - - - ise sözlük çalışmalarıyla ön plana çıkan isimlerdir.Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede boş bırakılan yerlerden birine getirilemez? Aşağıdakilerden hangisi hava olaylarından biri değildir? Osmanlı Devleti bazı iç ve dış karışıklıklar nedeniyle 17. yüzyılda Duraklama Dönemi’ne girmiştir.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi’ne girmesinin ekonomik nedenlerinden biri değildir?  Nerede ve ne zaman olursa olsun daima hakkın ve haklının yanında olan kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ? Günümüz Avrupa hukukunun temelini oluşturan 12 Levha  Kanunları hangi uygarlığa aittir?