Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
5875 boş bırakılan yere < , > veya = işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
5875 boş bırakılan yere < , > veya = işaretlerinden hangisi getirilmelidir? sorunun cevabı "<" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

A: Whose umbrella is it?B: It is - - - -. Aşağıdakilerin hangisi “Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı” içinde yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi dini bayramdır?           Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılmıştır? Aşağıdakilerin hangisinde ilk yardım çantasını bulundurmak zorunludur? • 751 yılında Abbasilerle Çinliler arasında yapılmıştır.• Bu savaşta Türkler Abbasilerin yanında yer almıştır.• Türkler İslamiyet’i daha iyi tanımış ve Müslüman olmaları hızlanmıştır.Bu bilgiler aşağıdaki savaşlardan hangisi ile ilgilidir?  Yayalara yanan kırmızı ışık ne anlama gelir? I. Çatık kaşları, yaralı yüzüyle insanı ürküten bir havası vardı.II. Dört perdeden oluşan bu oyunda yazar, aile bireyleri arasındaki sorunları anlatıyor.III.Turizm gelirleri geçen yıla oranla yüzde onluk bir artış göstermiştir.IV.Yazar sürükleyici anlatımı ve alışılmadık betimlemeleriyle okuyucuyu olayın içinde yaşatıyor.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri öznel yargı içermektedir? “Hastalanmamak ve sağlığımızı korumak için besinlerin ……………….olmasına dikkat etmeliyiz.” cümlesini aşağıdakilerden  hangisi ile tamamlamak yanlış olur? Mutasyon, DNA’daki baz diziliminde ve kromozomlarda çeşitli sebepler sonucu meydana gelen değişimlerdir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi mutasyon sonucunda ortaya çıkmış olabilir?  Para biriktirmek size hangisini çağrıştırır? Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı neticesinde kurulan devletlerdendir?