Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
97 - 86 - 65 - ? - 47büyükten küçüğe doğru yapılan sıralamada '' ? '' olan yere hangi sayı getirilemez?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
97 - 86 - 65 - ? - 47büyükten küçüğe doğru yapılan sıralamada '' ? '' olan yere hangi sayı getirilemez? sorunun cevabı "45" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

IMF başkanı kimdir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel yargılıdır?  "İçerisinde birden çok Yerel Alan Ağı barındıran, bir üniversite kampüsü, büyük bir işyeri, şehri veya bölgeyi kapsayan ağ türüdür.” Tanımı verilen bilgisayar ağının türü aşağıdakilerden hangisidir? Yaşadığımız bölge dikkate alındığında hangi afetin görülme ihtimali daha düşüktür? I. İran (Fars) edebiyatından alınmıştır, aruz ölçüsüyle yazılır. II. Tek dörtlükten oluşur, uyak düzeni aaxa şeklindedir. Bu yönüyle tuyuğ ve mâniye benzer. III. Dünya görüşü, felsefi ve tasavvufi düşünceler, maddi ve manevi aşk gibi çeşitli konular özlü biçimde işlenir. IV. Rubai nazım şeklinin en tanınmış şairi İranlı Ömer Hayyam’dır. V. Türk edebiyatında Fuzuli, Hoca Dehhani rubaileriyle tanınmış şairlerdir.Numaralanmış cümlelerden hangisi rubai için söylenemez? Katabalgasun Yazıtları hangi devlet tarafından bırakılmıştır? Hangisinin cümlesinde kişi adılı vardır?  “...Her millet için mutlaka bir uyarıcı (peygamber) gelmiştir.” ( Fâtır suresi, 24. ayet)“Her ümmetin bir peygamberi vardır...” (Yunus suresi, 47. ayet)Bu ayetler birlikte değerlendirildiğinde vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Duruyorken hareketsiz, sessizYere inmiş göğe benzerdi denizAksi tekbir ile dolmuş derelerSecde ederdi bütün meşcerelerŞeb-i mehtab doğar aynı şafakHer taraf nura olur müstağrakBu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kısa kenarı 6 cm, uzun kenarı da kısa kenarın 4 cm fazlası olan dikdörtgenin çevresi kaç cm dir? Başkenti Tahran olan komşumuz aşağıdakilerden hangisidir? İnsanda yokluk duygusuyla birlikte ortaya çıkan, karşılandığında mutluluk, karşılanmadığında ise üzüntü veren biyolojik ve ekonomik isteklere ne denir?