Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Matematik sınavından Deniz 96 , Selim 70 , Fatma 93 puan almıştır.
En yüksek puanı alan kimdir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Matematik sınavından Deniz 96 , Selim 70 , Fatma 93 puan almıştır.En yüksek puanı alan kimdir? sorunun cevabı "Deniz" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yerlerinden değildir? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde zıt anlamlı sözcükleri bir arada verilmiştir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çirkin” kelimesinin zıt anlamı kullanılmıştır?  I- Yalancı peygamberler ile savaşılmasıII- Kuran’ın kitap haline getirilmesiIII-Yermük Savaşı’nda Doğu Roma kuvvetlerinin büyük yenilgi alması.İslam tarihinde görülen yukarıdaki gelişmelerden hangileri Hz. Ebubekir zamanında gerçekleşmiştir? 7  +  8   =   ? I. Üzerine gelen paralel ışınları geniş alanlara yansıtır.II.  Mağazalarda güvenlik amaçlı kullanılır.III.  Oluşturduğu görüntü ters ve büyüktür.Yukarıda verilen bilgilerden hangileri tümsek aynanın özelliklerindendir? Aşağıdakilerden hangisi “elini tutmak” deyiminin anlamıdır? Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini arttırmak ve uzak mesafelerden duyulmasını sağlamak için kullanılmaz? Oruçla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? ‘Üç yüz dört milyon dokuz yüz beş bin iki’ doğal sayısının on milyonlar basamağında hangi rakam bulunur? Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini belirlemede en çok kullanılan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in devlet yönetiminde halkın söz sahibi olmasını sağlamak için yaptığı yeniliklerle ilgili değildir?