S:1

59 .... 59 sayıları arasına gelecek matematiksel sembol aşağıdakilerden hangisidir?

59 .... 59 sayıları arasına gelecek matematiksel sembol aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "=" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce yer alır? Bir tuhafiyeci 50 m 75 cm olan bir top kumaşın 28 m 60 cm' si satıldı.Geriye kaç cm kumaş kaldı? Furkan okula gitmek için saat 07:30 da yola çıkmış okula geldiğinde saat 08:40 olmuştur. Furkan ne kadar süre yol yürümüştür? Ankara'dan Konya'ya 3 saatte, Konya'dan Isparta'ya 4 saatte gelen bir otobüs toplam kaç dakika yolculuk yapmıştır? I. Deprem, bazı önlemler alınarak engellenebilir. II. Eğimli arazilerde ağaçlandırma çalışması yapılarak erozyon önlenebilir. III. Deprem öncesi alınacak önlemler zararı en aza indirir.Yukarıdaki doğal afetlerle ilgili ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? "Bir ürünün ne zamana kadar kullanılabileceğini gösteren tarih, ürünün.............. ."Cümlesini anlamlı tamamlayan seçenek hangisidir? Aşağıda verilen bitkilerden hangisi çiçeksiz bitkilere örnektir? itilaf Devletlerinin tüm gücüyle yüklendiği fakat aşama- dığı yer.Metinde hangi cepheden bahsedilmektedir? Doğal afetleri önlemek için insanların önlemler almaları gerekmektedir.Aşağıdakilerden hangisi sel felaketinin zararlarını azaltmak için alınması gereken önlemlerden biri değildir? Döllenmiş yumurta ......................... olarak adlandırılır. Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir görevde kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı bir afettir? Bir basamaklı en büyük sayıdan bir basamaklı en küçük sayıyı çıkarırsak kaç kalır? Yazarın bir konu, eşya ya da yerle ilgili yaptığı incelemeleri değişik boyutlarıyla ele alıp kendi görüşlerini de katarak yazdığı gazete ve dergi yazılarına - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? I- Suşi II- KimonoIII- Origami IV- İkebanaYukarıda adları yazılı olan kültürel özellikler hangi ülkeye aittir? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatında etkili olan realizm akımı için söylenemez? Dünyada iken kötü işler yapan insanların ahrette cezalandırılacakları yer aşağıdakilerden hangisidir? Sevinç, umut, toka, heyecan" kelimelerinden bir grup oluşturursak, hangi kelime grubun dışımda kalır? Geri dönüşümün önemini savunan biri aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz? Edison ampulü iki binden fazla yaptığı deneme soncunda bulmuştur.Yukarıdaki parçada bilim insanının hangi özelliği ön plana çıkmaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir