Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
27 .... 76 sayıları arasına gelecek matematiksel sembol aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
27 .... 76 sayıları arasına gelecek matematiksel sembol aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "<" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerdenhangisidir? İblis ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Descartes’e göre birbirinden farklı iki töz vardır. Kendisinden başka hiçbir varlığa ihtiyaç duymayan yaratan töz tanrı, yaratılan töz ise ruh ve maddedir. Madde yer kaplayan, ruh ise düşünen tözdür. Madde yer kaplar ama düşünemez; ruh ise düşünür ama yer kaplayamaz.Buna göre Descartes’in varlık konusundaki görüşleri aşağıdakilerden hangisine uygundur? Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? 9x – 2 cebirsel ifadesinin x = 25 için değeri kaçtır?  Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?  Bebeklik döneminin kaçıncı ayında olan sağlıklı bir bebek, kendi başına oturabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “büyük ünlü uyumu” nu bozan ek vardır? Elifim uğru nakışlı Yavru balaban bakışlı Yayla çiçeği kokuşlu Kokar Elif Elif diyeBu dörtlükte “l” ve “y” seslerinin tekrar edilmesiyle aşağıdaki ahenk unsurlarından hangisi sağlanmıştır? ...Bu türden bir tavır sanatçıya yakışmaz. Bu sanatçının amacına ters düşer. Doğadaki ve toplumdaki kötülükleri, çirkinlikleri sergileyerek ‘Sakın böyle olma!’ demek sanatın iyileştirici özelliğiyle çelişir.Yukarıdaki paragrafın giriş cümlesi aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerine geçen bir sözcük kullanılmamıştır? Tarih, coğrafya, biyografi, tıp, sosyoloji vb. sahalarda kaleme aldığı eserlerinin bir kısmı Arapça bir kısmı Türkçedir. Eserleriyle bilim dünyasına ışık tutmuş sanatçının bazı eserleri şunlardır: Keşfu’z- Zunün, Cihannüma, Fezleke…Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?