S:1

Yağlar vücudumuzda .............................. yetersiz kalınca vücuda enerji sağlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisini yazabiliriz?

Yağlar vücudumuzda .............................. yetersiz kalınca vücuda enerji sağlar.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisini yazabiliriz? sorunun cevabı "proteinler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörlerden biri değildir? ....Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahrette de iyilik ver. Ve bizi cehennem ateşinin azabından koru.... (Bakara suresi, 201)Yukarıda meali verilen dua hangi duadır? Belli bir amaca ulaşmak için gerekli olan her türlü çalışmayı yapıp önlemi aldıktan sonra sonucu Allaha havale etme anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Ekonomik değeri olan kayaçlara ne denir ? • Platona göre nesneler dünyasındaki masa, insan, çiçek günü geldiğinde yok olurken güzellik ideası kalıcı ve sürekli var olacaktır. İdealar, dış dünyadaki varlıkların kendisinden pay aldıkları özlerdir.• Aristotelese göre gerçekten var olan şu masa, şu çiçek, şu insandır. İdea somut varlıkların dışında ayrı bir dünyada değildir.Buna göre Platonun varlık görüşünü Aristotelesin varlık görüşünden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? - - - - students are there in the classroom? - Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme, büsbütün de açıp tutumsuz olma, yoksa pişman olur, açıkta kalırsın.- Bazen oruç tut, bazen ye. Namaz kıl, uykunu da al.- Sevdiğin kimseye karşı duyduğun sevgide aşırılığa kaçma.Yukarıdaki cümlelerin ortak noktası hangi seçenekte verilmiştir? Günümüzde kullanılan periyodik sistem, elementlerin hangi özelliği esas alınarak düzenlenmiştir? (Şavaşta) Yaşlılara, kadınlara, çocuklara, kendisini ibadete vermiş ruhbanlara (din adamları) ve mabetlere ilişmeyiniz! Ağaçları yakmayınız! Hayvanlara dokunmayınız! Ve servetleri yok etmeyiniz!Bu hadiste aşağıdaki savaş ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Nükleer santrallerin yer seçiminde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Aşağıda verilen olayların başladığı yerlerden hangisi doğru olarak verilmiştir? REFORM RÖNESANS SANAYİ İNKILABIA) Almanya Fransa İngiltereB) İtalya Türkiye İspanyaC) Almanya İtalya İngiltere D) İngiltere Almanya İtalya Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına başına D, yanlış olanların Y harfi yazınız.( ) Toplumuzda her mesleğe ihtiyaç vardır.( ) Nalbantlık günümüzün aranan mesleğidir. ( ) Sinemaya gitmek sosyal bir ihtiyaçtır. ( ) Ucuz malları kaliteli ise alırım. ( ) Mimarlar, eğitim alanında hizmet verirler. Aşağıdaki eserlerden hangisi mensur şiir türünde yazılmıştır? Maria - - - - visits her grandparents. bağırçaySandal Ter Yukarıda verilen kelimelerin hangisi eş sesli değildir ? Dedem bayram sabahı, Nerede o eski bayramlar! dedi.Dedemin ifadesi aşağıdakilerden hangisini kanıtlar? Aşağıdakilerden hangisinin yuvası toprak altındadır? Kaç kardeşin var ( ) cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır? Egemenliğin küçük bir grubun elinde olmasıdır. Ülkeyi yönetme hakkı ayrıcalıklara sahip soylular, din adamları, toprak sahipleri vb. gruplara aittirYukarıda sözü edilen yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi bizim için tehlikeli olabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir