S:1

Proteinler, karbonhidratlar, yağlar, vitaminler, su ve mineraller aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Proteinler, karbonhidratlar, yağlar, vitaminler, su ve mineraller aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? sorunun cevabı "Besin içerikleri" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Krakatua Yanardağı hangi ülkede yer alır? Çevre kirliliğini önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru değildir? Bitki örtüsünün zayıf olması aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşumunu etkileyen bir faktör değildir? Yemeğin bereketi yemekten önce..............,yemekten sonra da elleri ve .......... yıkamaktadır?Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere hangi şık gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi, bütün canlıların ortak özelliklerinden birisidir? Su ile abdest alma imkanı bulunmayan yerde, temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeyle de abdest alınmasıdır. Tanımı yapılan abdest türü aşağıdakilerden hangisidir? Sayfaya filigran eklemek için hangi menü kullanılır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kapsamına dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar hangi hizmet sınıfını teşkil eder? Mevsimlere özgü beslenen Sema, domates meyvesini aşağıdaki mevsimlerden hangisinde tüketmez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? Ücretsiz ders kitabı dağıtılması ve hiçbir geliri olmayan yaşlılara yaşlılık maaşı bağlanması uygulamaları devletin hangi niteliği ile ilgilidir? Kum – taş karışımını hangi yöntem ile ayrıştırırız ? 5 cm olarak dikilen bir fidan, her ay yaklaşık 2 cm uzamaktadır. 4. ayın sonunda fidanın boyunun, ilk dikildiğindeki boyuna oranı kaçtır? Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Yeni Türk Devletindeki; I. 1924 Anayasasının kabulü,II. Seçmen yaşının düşürülmesi,III. Halifeliğin kaldırılması gelişmelerinden hangilerinin, Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili olduğu söylenebilir? 3. Selim Döneminde kurulan orduya ne ad verilmiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi zıt (karşıt) anlamda kullanılmamıştır? Aşağıdaki meslek çalışanlarının kulak sağlığı daha olumsuz etkilenmiş olabilir? 628 yılında Mekkeliler ve Müslümanlar arasında imzalanan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Boyutları 3,6 m, 4,5 m ve 7,5 m olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir deponun bütün yüzleri, parçalanmamış fayanslarla döşenecektir.Buna göre, aşağıda kenar uzunlukları cm olarak verilen dikdörtgen şeklindeki fayanslardan hangisi kullanılamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir