Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki besin içeriklerinden hangisinden vücudumuzun ihtiyacı olan enerjiyi almayız?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki besin içeriklerinden hangisinden vücudumuzun ihtiyacı olan enerjiyi almayız? sorunun cevabı "Karbonhidratlar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Besinlerle ilgili hangi bilgi yanlıştır? - Çivi yazısıyla anal adını verdikleri yıllıklar tutmuşlardır.- Tavananna adında kraliçeleri vardır.- Soylulardan oluşan Pankuş adında meclisleri vardır. Yukarıda özellikleri verilen medeniyet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sayılardan hangisi 2 sayısına tam olarak bölünemez? Barkanlar nerede oluşan birikim şekilleridir? İslam’ın ilk mescidi aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde vücudumuzun bölümleri doğru olarak verilmiştir? Bir deste kalemin 4 tanesi sarı, 3 tanesi mavi, geri kalanlar ise yeşildir. Yeşil kalemlerin sayısı kaçtır? Bizi diğer insanlardan ayıran bazı özelliklerimiz vardır. Bunlardan biri olan - - - -, suçluların tespitinde çok önemli bir delil niteliği taşımaktadır. Okuma yazma bilmeyen insanların resmî işlerini yapabilmeleri için de imza işlevi gören bu özellikten faydalanılmaktadır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? I. Çocuk hüngür hüngür ağlıyordu.II. Sinemadan sonra durakta buluşalım.    III. Sınavı kazanmak için çok çalışıyorum.IV. Çocuk, pencereden dışarı çıkmış.Yukarıdaki cümlelerde bulunan, fiillerin özelliklerini belirten zarfların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?  Nedim, şiir lügati zengin olmayan şairlerdendir. Bulduğu bir imajı veya hoşuna giden benzetme unsurlarını tekrar tekrar kullanır. Onun asıl kudreti ise dili kullanmadaki ustalığında saklıdır. Konuşma dilinden gelen söyleyişleri kullanmadaki dehası ve ahengi sağlamadaki titiz işçiliği onu çağdaşlarından ayırır. Kafiye, redif ve vezin kullanmadaki başarısı, şiirlerinde ritmik akışkanlığın sağlanmasında etkili olmuştur. Redif ve kafiye kullanımında geleneğe bağlı olan şairin ara sıra Türkçe kelime ve eklerle yaptığı kafiyelerdeki doğallık, daha önceki şairlerde az rastlanılan bir özelliktir. Nedim aruzun musikisini yakalayan ve şiirinde aruzu âdeta bir ahenk unsuru olarak kullanan divan şairlerinden biridir. Şiirlerinin bestelenmeye elverişli bir yapısı vardır. Onun için şairin yaşadığı dönemden başlayarak musammatları ve gazelleri bestelenmiştir.Bu parçadan Nedim’le ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi “1940 Toplumcu Gerçekçi Kuşağı” şairlerinden biri değildir?  Hangisinde hece düşmesi olur?