Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Vücudumuzda yapıcı-onarıcı olarak görev yaparlar. Büyüme, gelişme, yaraların iyileşmesi, vücudun mikroplara karşı iyileşmesi, vücudun mikroplara karşı direnci için gerek vardır.
Yukarıdaki anlatımda aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi anlatılmıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Vücudumuzda yapıcı-onarıcı olarak görev yaparlar. Büyüme, gelişme, yaraların iyileşmesi, vücudun mikroplara karşı iyileşmesi, vücudun mikroplara karşı direnci için gerek vardır.Yukarıdaki anlatımda aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi anlatılmıştır? sorunun cevabı "Proteinler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Olayların oluş sürecine göre sıralanmasına ne ad verilir? “Ders sırasında sessiz olma kuralı bizim ders dinleme hakkımızı kullanmamızı sağlar.” Bu cümleye göre hangisi doğrudur? Çoklu ortam; metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonların bilgisayarda  gösterilmesi, dosyalarda saklanması, bilgisayar ağından iletilmesi ve sayısal olarak işlenmesi ile ilgili bir kavramdır.Aşağıdaki sitelerden hangisi çoklu ortam sitelerinden biri değildir? • Toprağı korumak•Doğal yaşamı zenginleştirmek•Mobilya ve kağıt sanayi ham-maddesini artırmakYukarıdaki amaçları gerçekleştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması daha uygun olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? I. Yalnız taş duvar olmaz.II. Yalnız kalmak onu çok üzdü.III. Olanları yalnız sana anlatırım.IV. oraya giderim yalnız bir şey anlatmam.Yukarıdaki cümlelerde “yalnız” kelimesi kaç farklı görevde kullanılmıştır?  Dağcılar, kış mevsiminde dağın tepesine çıkmaya karar verdiler. Dağa çıkarken arkada kalan bir dağcı arkadaşlarına bağırınca birden kötü bir olay oldu. Bu olay aşağıdakilerden hangisidir? I.  TifoII. Balık pullulukIII. NörofibromatozisVerilenlerden hangileri, bünyesel etmenlere bağlı olarak olu-şan kalıtsal hastalıklardandır? Endositoz olayı ile ilgili,I. Hücre içine doğru gerçekleşir.II. Canlı hücrelerde gerçekleşir.III. Bitki ve mantar hücrelerinde görülmez.IV. Hücre zarı yüzeyi küçülür.V. Enerji harcanarak gerçekleşir.verilenlerden hangileri ekzositoz için de söylenebilir? Bunun kesin bir açıklaması yok. Ama bilim insanlarının bu konuyla ilgili bazı görüşleri var. Vücut gün içinde aktiftir. Dinlenebilmesi için uykuya ihtiyacı olur. Gün boyunca yıpranan beden, uykuyla bakım-onarım evresine girer. Uyku sayesinde beynin salgıladığı kimyasal maddeler dengelenir. Uykuda, beynin topladığı veriler işlenir ve kalıcı hafızaya aktarılır.Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt vermek amacıyla yazılmıştır? 3 kilo çilekten 1 kilo çilek reçeli yapılabiliyorsa, 15 kilo çilekten kaç kilo çilek reçeli elde edilir? Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında hikâye türünün önde gelen yazarlarından biri değildir?