Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
(102-40) : 3 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
(102-40) : 3 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "20" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

ABC üçgeni bir geniş açılı üçgen ve A açısı geniş açıdır. B açısının ölçüsü 38° olduğuna göre, C açısının ölçüsü aşağıdakilerden hangisi olamaz? Aşağıdaki belgelerden hangisi tüzel kişilerin meslek odalarına kayıt olabilmeleri için gerekli değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden fazla adıl (zamir) kullanılmıştır? Türk yazı dilinin ilk devresi - - - - ’dir ve Türk adının geçtiği ilk yazılı belgeler de - - - -’dir.Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda- kilerden hangisi getirilmelidir? Bilinçli bir tüketici olarak alış veriş yaparken aşağıdakilerden hangisine öncelik vermeliyiz? Aşağıdaki tamlamalardan hangisi belgisiz sıfatlarla oluşmuştur? Güneş'in bir basket topu Ay'ın da yarım pirinç tanesi kadar olduğunu düşünürsek Dünya'nın büyüklüğünü aşağıdakilerden hangisine benzetebiliriz? Yazma çalışması bittikten sonra yapılan çalış- manın değerlendirilmesi için aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez? Nabzı normalden fazla olan bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?  Kuvvetin etkileriyle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıda verilenlerden hangisi melekler ile ilgili yanlış bir bilgidir? Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyorum; o da daha başıboş, daha rahat yaşamak. Fakat her zaman, buna hangi yoldan varacağımızı pek bilmiyoruz. Çok kez insan dünya işlerini bıraktığını sanır oysaki bu işlerin yolunu değiştirmekten başka bir şey yapmamıştır. Bir aileyi yönetmek, bir devleti yönetmekten hiç de kolay değildir. Ruh nerede bunalırsa bunalsın, hep aynı ruhtur; ev işlerinin az önemli olmaları, daha az yorucu olmalarını gerektirmez. Bundan başka, saraydan ve pazardan el çekmekle hayatımızın baş kaygılarından kurtulmuş olmuyoruz. Dertlerimizi avutan akıl ve hikmettir, o engin denizlerin ötesindeki yerler değil. Bu parçanın dil ve anlatım özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?