Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
48 + (2 X 5) = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
48 + (2 X 5) = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "58" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Tanesi 7 liradan 2 tane karpuz ve tanesi 4 liradan 4 tane kavun aldım. Satıcıya  ödemem gereken miktar kaç liradır? (1) Çalışan insanın dinlenmesi gerekir.(2) Çok çalışan iyi dinlenir. (3) Çünkü yorgunve dinlenme ihtiyacı olan bir adam, hiçbir yararlı iş üretemez. (4) Uykusuz geçirdiğimiz bir geceden sonra, beynimizin neredeyse çalışmayı reddettiği o korkunç sabahları hepimiz biliriz. Paragrafın bütünlüğüne uymayan cümle hangisidir? Kötü amaçlı yazılımları temizlemek için kullanılan yazılımlara ne denir?  A: Would you mind - - - - the TV on? B: Yes, of course. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre “gözetim ve denetim sonunda uygun eğitim ortamı ve niteliği taşımayan kurumların denkliği usulü ile ilgili “esaslar kim tarafından çıkarılan bir yönetmelikle düzenlenir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiil, oluş bildirmektedir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre adaylık süresi içinde hâl ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları ve göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin görevlerine aşağıdakilerden hangisinin onayı ile son verilir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden çok varlığı ifade eder? Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatanpsikolojik süreçleri inceler? Bir gün Peygamberimize falcıların söylediklerinin bazı- larının doğru çıktığı söylenince Peygamberimiz şöyle cevap vermiştir: “Onların haberleri güvenilecek haberler değildir. Geçmişteki olaylara ilişkin sözleri, geleceğe de uyarlayarak yüzlerce yalanla aktarırlar.” (Müslim, Selam, 12) Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılacak sonuçlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin İslam dinini anlatırken kullandığı bir yöntemdir? Ülkemizde bulunan aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisi kara katmanında yer almaz?