Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
(1350 + 250) : 16 işleminin sonucu kaçtır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
(1350 + 250) : 16 işleminin sonucu kaçtır? sorunun cevabı "100" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

16 + 7 + 3 = ?  işleminin sonucu kaçtır? Peygamber (s.a.s.) Efendimiz, ölüyü defnettikten sonra: " Kardeşiniz için Allah'tan mağfiret dileyiniz; çünkü o, şu anda sorguya çekilmektedir" buyurmuştur Yukarıdaki ayette bahsedilen melekler hangileridir? A: What are you doing, Arda?B: - - - - . Çizgili kaslar ile ilgili hangi ifade yanlıştır  Emir: “What were you doing?”Emir asked me what I - - - -. I. Kenar uzunluğunun 1/2' si 12 cm, II. kenar uzunluğunun 1/3 ‘ü 16 cm ve III. Kenar uzunluğunun 1/4 ‘ü 15 cm olan bir üçgenin çevresi kaç cm’dir? Günlük hava koşullarını bütün ayrıntılarıyla inceleyen ve bulduğu sonuçları çeşitli rakam ve   formüllerle ortaya koyan bilim dalına ne denir ? Tatil için 15.06.2015 tarihinde Almanya’ya giden Burak 10.09.2015 tarihinde geri dönmüştür. Burak Almanya’da kaç gün geçirmiştir? (1 ayı 30 gün olarak alınız.) "Halamlar dün akşam bize…………" cümlesindeki noktalı yerleri aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız? Metal sanayisinde metallerin kesilmesi işleminde kullanılan, alkinlerinen yaygın kullanım alanı olan üyesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi “fıkıh usûlü” tabirinin karşılığı olarak kullanılır? Harita çizim yöntemleri ve teknolojisi ne kadar gelişse de Dünya üzerindeki bir yerin kâğıt (düzlem) üzerine aktarılmasında hata ve bozulmalar mutlaka olmaktadır.Bunun sebebi Dünya’nın hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?