Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
(9 x 6) ÷ 33 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
(9 x 6) ÷ 33 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "6" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin kişiye kazandırıdırdığı faydalarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi metafiziğin varlıkla ilgili temel sorularındandır? 1. Ben, iki yüzlü davranan insanlardan hoşlanmıyorum.2.   Çocuklar yaramazlık yapınca hepsini azarladım.3.   Ne olursa olsun, beni çağırmadıklarına bozuldum.4.   Onun kitabı hakkındaki yorumlarıma biraz içerlemiş.Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Pantolunu upuzun Mor ceketi pek dardır 87 Oğuz’unBir de çalımı vardır! Hep Selim’le beraber Gecesi ve gündüzü Saçını tarar berber Hiç de kirlenmez yüzüBu dizelerdeki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hakan Bir taşı içinde 450 mL su bulunan dereceli silindire atıyor. Dereceli silindirdeki su seviyesi 540 mL olduğuna göre hangisi doğrudur ?  "Dost     başa    düşman    ayaga    bakar."  1           2           3               4         5Trenin taşıdığı  atasözünde hangi vagonlar arasında ulama vardır?  Servetifünun devrinin yazarları, Tanzimat devri gibi sık olmasa da hikâyelerinde kölelerden ve bunların hayat maceralarından bahsederler. Ama bu bahsedişlerinin bir kısmı geçmişi hatırlama, anma bağlamındadır. Kadın artık bir fert olarak varlığını kabul ettirmiştir. Bu dönemde eserlerin temalarında önemli gelişmeler görülmeye başlamıştır. Hikayelerde kadın erkek ilişkileri büyük ölçüde farklılaşmış, aşk konusu daha belirgin ele alınmıştır. Kadınlar Batılı hemcinslerinin niteliklerine sahip olmaya başlamışlardır. Ayrıca bu dönemde giyinme, eğlenme alışkanlıkları da değişime uğramıştır. Böyle bir değişim doğal olarak esaret temasının işlenilebilirliğini azaltmıştır.Bu parçadan hareketle Servetifünun Dönemi’ni etkileyen sosyal ve kültürel ortamla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? I.  Âşık edebiyatı, din dışı konuları işleyen, âşık adıyla anılan kişilerce oluşturulmuştur.II. Çünkü halk arasında yarı ermiş sayılırlar âşıklar.III. Bu edebiyat çalıp çağırma geleneğine dayanır.IV. Ayrıca gezdikleri yerde ilgi ve saygı görürler.V. Yani bu ozanlar şiirlerini yazıyla değil, söz ve saz ileyayarlar.Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istenirse cümlelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olur? Çok kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?  Ülkemizde gerçekleştirilen milletvekili seçim- lerinin yapılması, cumhuriyetin aşağıdaki nite- liklerinden hangisinin bir gereğidir? Nerede olsanız, o (Allah) sizinle beraberdir…”(Hadid 4) Ayetinden hangi sonucu çıkaramayız? I. Batılı tarzda yazılmış ilk  Türk tiyatrosudur.II.  Üç perdelik bir  trajedidir.III. Namık Kemal tarafından kaleme  alınmıştır.IV.  Eserde görücü usulü evliliğin sakıncaları  anlatılmaktadır.Numaralanmış özelliklerden hangileri “Şair Evlenmesi” için söylenemez?