S:1

43 ,52 , 33 , 1100 üslü sayıların değerinin büyükten küçeğe doğru sıralanışı aşağıdakileden hangisidir?>

43 ,52 , 33 , 1100 üslü sayıların değerinin büyükten küçeğe doğru sıralanışı aşağıdakileden hangisidir?> sorunun cevabı "43 > 33   ​> 52 > 1100" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi şeytanın doğru yoldan saptırmak için kullandığı yöntemlerden biri değil­dir? Havuzcukta biriken idrar dışarı atılıncaya kadar,I. MesaneII. ÜreterIII. Üretrayapılarından hangi sıraya göre geçer? Bir otobüs, Çankayadan Kızılaya yarım saatte varıyor. 07:45 te Çankayadan otobüse binen Oğuz, saat kaçta Kızılay a varır? Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda yönetim alanında yapılan ıslahatlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi nitelikli insan gücünün özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrasında yapılması gereken uygulamalardan biridir? Birler bölüğü 7, binler bölüğü 27 olan sayı aşağıdakilerden hangisiri? İklimi ve ekonomik faaliyetleri birbirinin aynı olan A bölgesinde kilometre kareye 80, B bölgesinde 40, C bölgesinde de 50 kişi düşmektedir.Verilen açıklamaya göre bölgelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır? 1. Türk tarih kurumunun kurulması 2. Teşvik`i sanayi kanunu`nun çıkarılması 3. Soyadı kanunu`nun kabulü Yukarıda verilen inkılaplar aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili değildir? Aşağıdakilerden hangisi mıknatıs tarafından çekilebilir? Aşağıdaki olayların hangisinde kuvvet söz konusu değildir? Hipotez: Aynı yaşam ortamında bulunan farklı türler benzer adaptasyonlar geliştirebilir.Buna göre aşağıda verilen,I. Çölde yaşayan çöl tilkisinin uzun kulaklı, kutuplarda yaşayan kutup tilkisinin kısa kulaklı olmasıII. Çöllerde yaşayan kaktüslerin ve sütleğen bitkisinin gövdelerinde su depolamasıIII. Kutuplarda yaşayan ayı ile çölde yaşayan devenin ayaklarının geniş tabanlı olmasıörneklerinden hangileri bu hipotezi doğrular? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki" doğru yazılmamıştır? 0,0000012 sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Bakanlığın hizmet birimlerinden değildir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ders görevi ile ilgili olarak ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar hangi usul ile tespit olunur? Aşağıdakilerden hangisi felsefenin cevap aradığı sorulardan biri olamaz? Doğayı sevmek öyle kolay olmamıştır insanoğlu için. Doğanın uysallaştırılması, evcilleştirilmesi ve bu yoldan sevilmeye başlanması için aradan uzun dönemler geçmiştir. Doğayı seven edebiyat ve doğayı severek bezeyen mimarlık ise insanoğlunun çok sonraları gerçekleşen büyük bir başarısıdır. Siz doğayı bir de insansız düşünün. Kaçacak yer ararsınız. Bütün konular arasında doğayla insan arasındaki ilişkiden hoşlanıyorum ve her zaman ona dönüyorum.Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur? Aşağıdaki cümlelerdeki ifadelerden karşısındaki ile uygun olmayanı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimde adı geçen dört büyük melekten biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir kelime kullanılmıştır? "öldürür – bina – deprem – öldürmez" sözcüklerinden anlamlı bir cümle oluşturulduğunda baştan ikinci sözcük hangisi olur? En yakın onluğu 400 olan en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Ben vatanımı ve milletimi çok seviyorum. Bunu davranışlarımla da gösteriyorum.Bunları söyleyen Ayşe, aşağıdaki davranışlardan hangisini yaparsa söylediğine aykırı davranmış olur? Sağlıklı büyümenin en önemli kuralı nedir? Kurân-ı Kerimin ilk ve son suresi aşağıdakilerden hangisidir? • Kalıtsal olarak bir canlıdan yavrulara aktarılabilen özelliklerdir.• Bir karakterin kalıtımından sorumlu gen çeşitlerinden her biridir.• Kromozomlarda, her karakter için ilgili genin kapladığı bölgedir.Verilen açıklamalar incelendiğinde aşağıdakilerden hangisinin karşılığı yoktur? Ahlaklı bir insan hatalı davrandığında hangisini yaparsa en güzel şekilde davranmış olur? Birler basamağında 6, onlar basamağında 9 olan sayı kaçtır? Durgun akışkanların kaldırma kuvveti;I. cismin akışkan içindeki hacmiII. akışkanın özkütlesiIII. yerçekimi ivmesiniceliklerinden hangilerine bağlıdır? I. Yaraları iyileştirmekII. Enerji elde etmekIII. Yaşamsal faaliyetleri yapmakVerilenlerden hangileri niçin besleniriz? sorusuna cevap olarak verilebilir? Aşağıda verilen doğal kaynaklar ile yararlanılan alanlar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Ülkemizde yetiştirilen aşağıdaki ürünlerden hangisinin ihracatımızdaki yeri diğerlerine göre daha azdır? Cenaze namazı kılmanın hükmü nedir? C_f_eeYukarıdaki kelimenin eksik harflerini işaretleyiniz? Bir bölme işleminde bölen 19 bölüm 6 ise bölünen sayı en fazla kaç olabilir? Karşılanmadığında yaşamımızı tehlikeye atmayan ancak olmasını arzuladığımız şeylere ne denir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir