S:1

Allahın her şeye gücünün yettiğini ve her şeyi ilmiyle kuşattığını biliniz (Talak Süresi 12.Ayet)
Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız?

Allahın her şeye gücünün yettiğini ve her şeyi ilmiyle kuşattığını biliniz (Talak Süresi 12.Ayet) Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız? sorunun cevabı " Allah’ın gücü, insanların gücü gibi sınırlıdır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü isimdir? İnsan Haklarının ulusal düzeyde korunmasında aşağıdakilerden hangisinin yaptırımı daha etkilidir? Eksi ile eksinin çarpımı nedir? Sabah olunca,güneşin ilk ışıkları dağların doruklarını aydınlattı.Yukarıdaki cümlede aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur? Kıta ve levhaların hareket etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bir okulda 1752 kız öğrenci,kızlardan 398 fazla erkek öğrenci olduğuna göre kız ve erkek öğrencilerinin toplam sayısı kaçtır Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? Thomson atom modeli ile ilgili;I. Her atomun bir çekirdeği vardır.II. Atomda eşit sayıda pozitif ve negatif yüklü tanecikler vardır.III. Pozitif yükler atomun çekirdeğinde yer alır.yargılarından hangileri doğrudur? "Karlı dağlar uzaktan çok güzel görünüyordu." cümlesinde hangi sözcük sıfattır? 19m kaç milimetredir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden- sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırmalı dinler tarihinin hadis alanına sunduğu katkılardan biri değildir? Dörde kalansız bölünebilen 4 basamaklı en küçük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Anlatım, sözlü ve yazılı olmak üzere iki türlüdür.Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlatım türüyle oluşur? İstiklal Marşımız hangi savaştan sonra kabul edildi? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir şeye erişmeyi pek çok istemek anlamlı bir deyim kullanılmıştır? Aras doğduğu zaman annesi 24 yaşındaydı. Aras şu an 12 yaşında olduğuna göre annesi kaç yaşındadır? Hz. İbrahim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir? Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklere ............denir? Ampulü aşağıdakilerden hangisi icat etmiştir ? Kim (Allahın huzuruna) iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. (Enâm suresi, 160. ayet) Bu ayette verilen asıl mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, Devlet demek ben demektir. sözü ile mutlakıyet uygulamasını doruğa çıkarmıştır? Deniz kenarında, yeni öykü kitaplarıyla baş başayım. Yalnız değilim, satırlarla dertleşiyorum, öyküler benim can yoldaşım. Arada bir martılara ekmek atıyorum. Dalgalar kıyıya vuruyor. Balıkçı teknelerinin pat patları içime bir ferahlık veriyor, derken Sait Faik bir ara aklıma geliyor. Güneş biraz sonra batacak, bulutlar kızaracak, etraf grileşecek, akşam olacak. Karşıdaki Çiçek Adası görünmeyecek.Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dünya Gıda Günü ne zaman kutlanır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetlerde, sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu görevlilerini ifade eden kavram, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Haram aylarda yapılan savaşlara verilen isimdir? Atatürk, Kurtuluş Savaşında milletin önünde yer almış ve yol gösterici olmuştur.Yukarıdaki bilgide Atatürkün hangi özelliğine vurgu yapılmıştır? Bir ülkede iş bölümünün gelişmesine, ekonomininyapısında sanayileşmeye doğru bir eğilime, büyük şehirlerin kurulmasına ve oluşmasına yol açannüfusun etkisi aşağıdakilerden hangisidir? Bir miktar kalemi 9 kutuya yerleştirirken her bir kutuya 146 kalem düşüyor. Aynı miktar kalemi 6 kutuya yerleştirmek istediğimizde her birine kaç kalem düşer? If I ............ better, I would go to theatre with you. Kurtuluş Savaşı Hangi cephede yapılmamıştır? Ramazan ayı içerisinde olan Kuran-ı Kerimin indirilmeye başlandığı gecenin adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar karşısında yanlış oturmaktan kaynaklanan rahatsızlıklardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi siber zorbalığa örnek verilemez? Aşağıdakilerden hangisi miraç gecesinin hediyelerinden değildir? İsrailoğulları Ey Peygamberimiz! Düşmanlarımız bizi yendiler ve Tâbûtu ele geçirdiler. Bizi perişan edip dağıttılar. Askerlerimizi öldürüp kadınlarımızı ve çocuklarımızı esir aldılar. Bize bir yol göster. diye peygamberden yardım istediklerinde Allah onlara aralarından kimi hükümdar yapmalarını tavsiye etmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıl vardır? 12 yıldır memur olarak görev yapan Hasan Taha 2013-2014 ve 2015 yıllarına ait yıllık izinlerini hiç kullanmamıştır.bu memur toplam kaç gün izin kullanır? (I) Sanatçı, iyi bir gözlemci ve var olan malzemeden yeni ürünler yaratan kişidir. (II) Malzemesi dil olmayan sanat dallarında bile güzel konuşma ve yazma önemlidir. (III) Çünkü düşünce ve duygu dünyamızı dil denilen kavramlar dünyası belirler. (IV) Güzel sanatların bir dalı olan edebiyatla uğraşan yazar ve şairler ise dili doğru ve güzel kullanmak zorundadır. (V) Dil, onların dilinde en güzel anlatımını bulur. (VI) Bu yüzden dilin zenginleşmesi ve güzelleşmesinde en büyük sorumluluğu edebiyat sanatına gönül verenler taşır.Numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden sonrakicümlede bulunan yargının nedenidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir