S:1

725 x140 işleminin sonucxunda kaç tane sıfır vardır?

725 x140 işleminin sonucxunda kaç tane sıfır vardır? sorunun cevabı "3" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
5, 7, 9 rakamları ile yaza bileceğimiz en büyük ondalık kesir hangisidir ? Bir annenin yaşı kızının yaşının 3 katından 4 eksiktir.Annenin şimdiki yaşı 38 olduğuna göre, kızının 5 yıl önceki yaşı kaçtır? Siyaset Meydanındaki konuşmaları büyük bir dikkatle dinledim. cümlesinde altı çizili söze anlamca en yakın deyim aşağıdakilerden hangisidir? Hayberin fethi ile savaşabilecek durumdaki Müslüman olmayan erkeklerden ilk kez cizye vergisi alınmaya başlandı.Buna göre;I- Gayrimüslimlerin orduya alınmadığı,II- Ekonomik kazanç elde edildiği,III- Müslümanların sayısının arttığıyargılarından hangilerine ulaşılabilir? Aşağıdakilerin hangisinde edat, iki sözcük arasında benzerlik ilgisi kurmuştur? Aşağıdakilerden hangisi hem pille hem de elektrikle çalışabilir? Aşağıdakilerden hangisi peygamber-lerin özelliklerinden birisi değildir ? Aşağıdaki yapılardan hangisi ökaryotik ve prokaryotik hücrelerde ortak olarak bulunur? İnsan , hayvan ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerine ne denir? Çocukluğumuzun anılarda kalan o güzelim oyunları yok artık. Saklambaç, körebe, birdirbir, istop, uzuneşek... gibi birçok oyun bilgisayar oyunları karşısında eski önemini yitirmiştir. Bilgisayarın gerçek olmayan dünyasında oynanan oyunlar çocuklarımızın arkadaşlık kurmalarını ve insanlarla olan ilişkilerini olumsuz etkiler. Eskiden oynanan oyunlarda çocuklar birbirleriyle kaynaşıp, arkadaşlık ilişkilerini güçlendirirken, şimdi bilgisayarın arkadaşlığını tercih ediyorlar.Yukarıdaki paragrafa göre eskiden oynanan oyunların çocuklara en büyük yararı nedir? Nâs suresinde, kötülüklerinden Allaha sığınılacak varlıklardan söz edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu varlıklardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetten sonraki Türk destanlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi e-devlet uygulamaları ile yapılan bir işlemdir. "Eğri - doğru" kelimelerinin arasındaki ilişki "uzak" kelimesi ile hangi kelime arasında vardır? Alevilikte kurban kesmeye ...............denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir sözcüğün anlamlı en küçük parçasına kök denir. Aşağıdakilerden hangisi sadece kök ten oluşmuştur? Hz. Muhammedin doğduğu toplumda çocukları sütanneye verme geleneği vardı. Hz. Muhammedin sütannesinin adı nedir? Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bir pastane pastaları için günde 50 L süt tüketmektedir. Buna göre 10 günde kaç L süt tüketirler? Yüce Allahın gönderdiği son İlahi Kitap hangisidir? Fiziki haritalarda yer şekillerini ve yükselti basamaklarını göstermek için renkler kullanılır. Denize yakın alçak alanlar hangi renkte gösterilir? Farklı yaş gruplarındaki insanlar ekonomiye çeşitli şekillerde katkıda bulunabilirler.Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrenci Zeynepin ekonomiye bulunabileceği katkılardan biri değildir? İshak Paşa Sarayı hangi ilimizdedir? Aşağıdakilerden hangisi Hicretin sonuçlarından biri değildir? zor kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Bir çiftçi tarlasından birinci yıl 3650 kg, ikinci yıl 1230 kg, üçüncü yıl ise ilk iki yılın toplamı kadar buğday üretmiştir. Bu çiftçi üç yılda toplam kaç kg buğday üretmiştir? Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun üstünden geçirilen köprü aşağıdakilerden hangisidir? ) Hep aydın günlerimiz olmalı, Milletçe elele, beraber. Bütün köylerinde güzel yurdumun Okumayan, yazmayan kalmamalı. Bu vatan, cennet vatan, Kalkınmalı, kalkınmalı. Mısralarında dile getirilen duygular aşağıdakilerden hangisidir? Yolcular toplu taşıma araçlarına hangi kapıdan binmelidir ? Hangi cümlede isim ismin yerine kullanılan sözcük sayısı daha fazladır? Ayşe hemşire 6 günde bir, Fatma hemşire ise 8 günde bir nöbet tutmaktadır. İkisi birlikte nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Orta Çağın katı kural ve şekilciliğinden uzaklaşan sanatçıların ilk defa kendi sanat görüşlerini özgürce çalışmalarına yansıttığı sanat akımı, aşağıdakilerden hangisidir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre bir öğretim yılı süresi aşağıdakilerden hangisidir? 1-Allaha hiçbir şey ortak koşulmayacak,2- Kız çocukları öldürülmeyecek 3- Hırsızlık ve zina yapılmayacak, 4- İftira edilmeyecek, 5-Peygamberimizin emirlerine kesinlikle uyulacak.Peygamber Efendimiz (sav) hicret etmeden önce Medineli bir grup Müslümandan söz aldığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Bir yöneticinin başarısını en çok hangi unsur oluşturur? "465+194" toplama işleminin tahmini sonucu kaçtır? Mercan Dağı hangi ilimizdedir? 88 gram CO2 gazı kaç moldür? (C=12, O=16) İnsanın, Allahın hoşnutluğunu gözeterek kendisine ve çevresine faydalı olmak amacıyla yaptığı her güzel iş ve davranışa ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir