S:1

Ay, Dünya ve Güneşin büyüklükleri aşağıdakilerden hangisine benzetilebilir?
Dünya - Güneş -Ay

Ay, Dünya ve Güneşin büyüklükleri aşağıdakilerden hangisine benzetilebilir?Dünya - Güneş -Ay sorunun cevabı "Portakal---karpuz---pipon topu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
I. PolietilenII. PolistirenIII. Polivinil klorürYukarıda verilen maddelerden hangileri polimerdir? Hangi tümcede terim anlamlı bir sözcük yoktur? İkindi aydınlığı toparlanıp gitmiş, odaya sessizlik ve karanlık çökmüştü. Nezihe, işlediği örtüde bir sıkıntının büyüdüğünü gördü. Örtüyü elinden bırakıp, pencereye doğru yürüdü. Evler, sokağa asılmış çamaşırla pazar yerinden dönen yorgun kadınlar ve beklemeyi anımsatan bir çınar... Annesi şu sokağın başında görünüverse, yeniden başlayacaktı yaşam.Parçaya göre Nezihenin sıkıntısının nedeni nedir? Herhangi bir yerde bir günde meydana gelen hava olayları o yerin günlük hava durumudur.Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisinde hava durumundan söz edilmemiştir? I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir? Eser bir sözlüktür. Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır. Bundan dolayı Türkçenin Arapça karşısında savunulduğu bir eser olarak değerlendirilir. Eserde Türkçe sözcüklerin Arapça karşılıklarıyla birlikte her maddeden sonra birtakım Türkçe metinler örnek olarak verilmektedir. XI. yüzyılda Hakaniye Türkçesiyle yazılan eserde 7500 civarında Türkçe sözcük Arapça olarak açıklanmıştır. Türk boylarının dilleri ve Türk illeri hakkında bilgi verilen bu eserde Türk dünyasını gösteren bir harita da yer almaktadır.Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi yapım eki almamıştır? (I) Dede Korkut Hikâyeleri, ismini genellikle hikâyelerin sonunda görülen ve bilge bir kişilik olan Dede Korkuttan alır. (II) Bu hikâyeler destandan halk hikâyesine geçiş dönemi ürünü olarak değerlendirilir. (III) Bu hikâyeler nazım-nesir biçiminde oluşturulmuştur. (IV) Halk hikâyesi özelliği taşıdığı için olağanüstülüklere yer verilmez. (V) Hikâyelerde Oğuzların iç çatışmaları ve düşmanlarla yaptıkları savaşlar anlatılır.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar? Ahmet Mithat Efendinin romancılığı ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez? al" kelimesinin eş anlamlısı nedir? I. Manda ve himaye fikri ilk kez reddedildi. II. Milli sınırlardan ilk kez bahsedilmiştir. III. Doğu Anadoluyu temsilen 9 kişiden oluşan Temsil Heyeti kurulmuştur.Yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir? Bir destesini 5 liraya aldığı kalemlerin tanesini 80 kuruşa satan Burak, 40 kalem satınca kaç kuruş kazanır? Olağan dönemlerde temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi okulumuzun bölümlerinden değildir? 59 .... 59 sayıları arasına gelecek matematiksel sembol aşağıdakilerden hangisidir? Hz. İbrahim (a.s.), Allah (c.c.) tarafından peygamber olarak görevlendirildikten sonra kendisine kaç sayfalık bir Suhuf gönderilmiştir? Yaşamın pek çok alanında kullanılan teknolojik ürünlerin yararlarının yanın- da zararları da vardır. Örneğin; iletişimikolaylaştıran - - - - yaydıkları radyasyon ile sağlığımıza zarar verirken, ulaşımı kolay- laştıran - - - - ise, çıkardıkları zararlı gazlar nedeniyle çevre kirliliğine yol açmaktadır.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Alevilik-Bektaşilikte bir araya gelinerek topluca yapılan ibadete ne ad verilir? Seracılık, turizm faaliyetleri, muz, turunçgiller denilince aklımıza hangi bölge gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir