S:1

Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir?

Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir? sorunun cevabı " Yabani-evcil   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
"Sallanma" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklardan ko­runma yolu olamaz? Karacaoğlan söyler sözün başarır Aşkın deryasını boydan aşırır Seni bir mecliste aciz düşürür Kötülerle konup göçücü olma Dörtlüğün konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir? 'Soğuk hava sizi hasta eder'' Bu cümlede varlığın özelliğini hangi kelime belirtir? Aşağıdaki birimlerden hangisi türetilmiş bir büyüklüğe aittir? Aşağıdakilerden hangisi ganimet kavramının tanımıdır? Aras, sen çok iyi taklit ve rol yapıyorsun. Senin drama kulübüne katılmanı tavsiye ederim. Öğretmenin bu önerisinde Arasın aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi 112 Acil Yardım Merkezini aradığımızda vermemiz gereken bilgilerden değildir? I-Fırat ve Dicle ırmakları bölgeye canlılık veriyor.II-Yükseltisi en fazla olan bölgedir.III-Ağrı Dağı ve Van Gölü bu bölgededir.Yukarıdaki bilgiler hangi coğrafi bölgeyi anlatmaktadır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi dünyamızın şeklini tam olarak anlatmaktadır? Tanzimat Edebiyatı sanatçıları-nın aşağıdaki edebi akımların hangisinden etkilendiği söylenemez? Recaizade Mahmut Ekremin Mekteb-i Mülkiyeden öğ-rencisi olan Ahmet İhsan Tokgöz, birkaç yıldır Servet-i Fünun adlı bir dergi çıkarıyordu. Ekrem Bey, eski öğrencilerine, bu dergiyi bir sanat-edebiyat organı haline getirmeyi teklif etti. Bu önerinin kabul edilmesiyle Recaizade Mahmut Ekrem, etrafındaki yenilik yanlısı sanatçıları bu derginin çevresinde toplayarak derginin sanat ve edebiyat alanındaki yönetimini yine eski bir öğrencisi olan genç şairlerden Tevfik Fikrete verdi. Böylece Servetifünun Edebiyatının temelleri atılmış oldu.Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Kalem, kağıt, çivi, yağ gibi üretim mallarının sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir? Hudeybiye Antlaşması sonrasında genç Müslümanlar Mekke-Medine arasında gruplar oluşturup Müşriklerin kervanlarına zarar vermeye başlamışlardır.Bu durum Hudeybiye Antlaşmasının:I- Müslümanlar ile Mekkeliler on yıl savaş yapmayacak,II- Mekkeye sığınan Müslümanlar geri verilmeyecek,III- Reşit olmayan Müslümanlar Medineye alınmayacakmaddelerinden hangileri ile ilgilidir? 20 + 3² x 12 İşleminin sonucu kaçtır? Karahanlı devletinin kurucusu kimdir? Kanserle Savaş Haftası ne zaman kutlanır? Kullanılmayan pilleri ne yapmamız doğru olur? 103458 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi 21 Mart ve sonrasında gözlemlenen durumlardan biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir