S:1

"Kaçırmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır?

"Kaçırmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır? sorunun cevabı "Elindeki güvercini kaçırdı." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi 71den 16 eksiktir? Teknolojik ürünlerin hem doğaya hem de insanlara zarar verebilirler.Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerin hangisinde tutmak sözcüğü kaplamak anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aç sözcüğü mecaz anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerden biri değildir? Sel ile gelen, yel ile gider atasözünü aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? Kan görmeye dayanamayan ve el becerileri zayıf bir insanın beyin cerrahı olmak için tıp okuması yanlış bir seçim olabilir. Çocukları seven ve onlarla iyi iletişim kurabilen bir kişinin öğretmen olması ise doğru bir seçim olabilir.Bu metinde meslek seçiminde aşağıdakiler- den hangisinin önemi vurgulanmıştır? Avukatların bağlı olduğu meslek kuruluşuHukuk ve ceza mahkemelerinin kararlarına itiraz halinde itirazı inceleyen yargı kurumu Yukarıdaki durumların karşılığı aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Yargının ayrılmaz parçası olan savunmayı temsil eden, bir şehirde bulunan avukatların kayıtlı ve bağlı bulundukları meslek kuruluşuna verilen isim hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlardan birisidir? Aşağıdakilerden hangisi yönetimin özellikleri ile ilgili yanlış bir ifadedir? Tören kelimesinin eş anlamlısı nedir? Su olmayan yerlerde nasıl namaz kılarız? I. Pil II. Ampul III. AnahtarIV. Bağlantı kablosu V. Priz VI. AküYukarıda verilenlerden hangileri basit bir elektrik devresi için gerekli değildir? Aşağıdakilerden hangisi çözelti değildir? Işık kaynağı cisimden uzaklaştırılırsa cismin gölge boyu ................................ Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Düşman kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hoşgörünün yaygınlaştığı bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin daha çok görülmesi beklenir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının başına D, yanlış olanlarının başına Y yazınız.(...) Kayaçlar dış faktörlerle parçalanarak kaya, çakıl, taş ve kuma dönüşür.(...) Kayaçlarınfarklı renkte olmasının sebebi yapısındaki fosillerdir.(...) Bütün kayaçların renkleri ve parlaklığı aynıdır. (...) Yer kabuğu kayaçlardan oluşmuştur.(...) Kayaçlar, yanardağlardan yeryüzüne ulaşan mağmanın soğuyup katılaşmasıyla oluşur. Bir bölme işleminde bölen 7, bölüm 12 ve kalan 4tür.Bu bölme işleminde bölünen sayı kaçtır? Ülke isimlerinden hangisi yanlış verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bir müzik dosyasıdır? Verilen ham madde-ürün eleştirmenlerinden hangisinde hata vardır? NŞAda saf su içerisine uçucu olmayan X katısı ilave edilip sabit sıcaklıkta çözünüyor.Buna göre, hazırlanan çözeltinin kaynama noktası aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi öksürürken yapılmaması gereken bir davranıştır? Duygu ve düşüncesini belli etmemek, bir şeyi bildiği halde bilmez gibi görünmek. anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde "-ki" eki yanlış yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi pil ile çalışır? Aşağıdaki kavram çiftlerinin hangileri arasında diğerlerinden farklı bir ilişki vardır? Hüseyin arkadaşlarıyla iyi geçinir. Onları sever. Arkadaşlarına saygılı davranır. Aşağıdakilerden hangisi Hüseyin için söylenmez? Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel kavramlarından değildir? Bir yıldaki canlı doğum sayısından, o yıl içindeki ölüm sayısının çıkarılarak o toplumun yıl ortası nüfusuna bölünüp bin ile çarpılmasıyla bulunur.Yukarıdaki açıklama toplumun sağlık düzeyinin belirlenmesinde yararlanılan ölçütlerden hangisine aittir? İyi seçilmiş kitaplar, insana iyiyi, doğruyu aşılar. Bu cümlenin ögeleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir? Bir işletme için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yüce Allaha yönelerek ondan çeşitli isteklerde bulunmaya ne denir? I. Bak kurt gibi kalın yapılıII. Görmüş geçirmiş ağaçlaraIII. Küçük zerdali ağacımIV. Pişman olursun sonraNumaralanmış dizelerin hangisinde ünsüz yumuşaması bulunan sözcük vardır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi basittir? Sağlıklı bireyden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez? Ardışık 3 çift sayının toplamı 162 ‘dir. Büyük sayı kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir