S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bin sözcüğü sayı anlamında kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bin sözcüğü sayı anlamında kullanılmıştır? sorunun cevabı "Benim bin tane bilyem var." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Kitle iletişim araçları, toplumun geniş kesimlerine bilgi dağıtan araçlardır. Kitle iletişim araçları sayesinde dünyadaki gelişmelerden anında haberdar olunabilmektedir.Buna göre kitle iletişim araçları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir deneyde çaydanlıktaki su ısıtılarak kaynatılıyor. Sonra ısıtma işlemine devam ediliyor.Bu deneyde suyun hangi hâlleri gözlenir? Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşına girmesi aşağıdakilerin hangisi üzerinde etkili olmuştur? Gazlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye lâyıktır.(Bakara suresi, 267. ayet)Aşağıdaki örneklerden hangisinin bu ayete uygun olduğu söylenemez? Ayşenin siyah saçları, yeşil gözleri vardır. Cümlesinde Ayşenin hangi özelliklerinden bahsedilmiştir? Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerin oluşum yönüyle farklı olanı hangi seçenekte yer almaktadır? Mısırın Arap dünyasıyla ilişkilerinin kopmasına neden olan İsrail- Mısır Antlaşması aşağıdakilerden hangisidir? Yemekleri görünce ağzım açık kaldı. cümlesinde hece düşmesi olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Tasavvuf edebiyatında mürşitlerin müritleri aydınlanmak amacıyla söyledikleri şiire ne ad verilir? Büyük tehlikeler oluşturmasınarağmen nüfusun volkanik arazilerde yoğunlaşması bu arazilerin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonucudur? Dünyanın kutuplardan basık, ekvatordan şişkin kendine has şekline ne ad verilir? Tam gölgenin oluşabilmesi için .............................. madde gerekir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? İhlâs suresinde aşağıdaki konuların hangisinden söz edilir? ... O her şeyi yaratmış ve yarattığı şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir.(Furkân suresi, 2. ayet)Aşağıdaki sözlerden hangisi bu ayet ile çelişmektedir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hz Peygamberimiz SAV çevre ve orman konusunda Herhangi birinizin elinde bir hurma fidanı varken. . . . . . . . . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . onu diksin. 35 L' lik bir kovadaki süt 500 mL 'lik bir tas ile boşaltılmak isteniyor. Kovadaki süte kaç tas gerekir? Sanayi faaliyetlerinin geliştiği bölgelerimizde aşağıdakilerden hangisi beklenmez? "İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi" aşağıda­ kilerden hangisi tarafından yayımlandı? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir