S:1

Aşağıdakilerden hangisinin aldığı ek, kelimenin anlamını değiştirmiştir?

Aşağıdakilerden hangisinin aldığı ek, kelimenin anlamını değiştirmiştir? sorunun cevabı "evli" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Mantarlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki mısraların hangisinde sıfat tamlaması yoktur? Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrenin bozulmasına neden olur? The kids are playing hide-and-seek with their friends in the garden - - - -. Aşağıdakilerden hangisinin konusu farklıdır? Kurbanda kesilecek sığır, manda gibi hayvanlar kurban edilecekse en az .................... yaşını doldurmuş olması gerekir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I. İnsan, eylemleri sırasında özgür müdür?II. İktidarın kaynağı nedir?III. Duyu organlarımız bizi yanıltır mı ?IV. Evrende bir değişme var mıdır?Yukarıdaki sorular ile felsefenin alanları eşleştirildi- ğinde hangisi açıkta kalmaktadır ? Ayça: I dont know how to use this computer.Altan: Dont worry! .................... Aşağıdakilerden hangisi biyosferi ultraviyole ışınlarından koruyan atmosfer gazıdır? Aşağıda verilen durumlardan hangisi orucun bozulmasına sebep olur? Ülkemizde tarımın yoğun olarak yapıldığı yerler toprağıverimli, iklimi elverişli ve su kaynakları bol olan yerlerdir.Buna göre aşağıda yer alan şehirlerin hangisindetarım daha yoğun olarak yapılır? Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm kutusuna atılmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde burun sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır? Süsten uzak cümlelerle ve en az sözcük ile eksiksiz anlatımı yakalamaya ne ad verilir? Aşağıdaki sözleşme örneklerinden hangisi resmî biçim şeklindedir? 100 TL nin içinde kaç tane çeyrek vardır? Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bizden neden bilim ve teknolojiye önem vermemizi istemiştir? - - - - in the past, but I havent got a car now. Trafik kazalarında ilk önce hangi numarayı aramalıyız? A: Look! We have missed the bus!B: Don´t worry! I will ............ a taxi for us. Aşağıdakilerden hangisi, devlet memuru olarak atanacaklar için geçerli olan sınav koşulu ve sınav sonuçları ile ilgili doğru bir bilgidir? I am from Spain. I am - - - - . Bir işin veya isteğin gerçekleşmesi durumunda kesmek için Allah'a söz verilen ve gerçekleştiği takdirde kesilmesi gereken kurban aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin görevlerinden birisi değildir? Bir bölgede yaşayan Müslümanların yerine getirmesiyle diğerlerinden sorumluluğun kalktğı namazlara ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi 1. dünya Savaşının sonuçlarından biri değildir? 1. Yemek yerken peçete kullanmalıyız.2. Yemeğe başlamadan önce aile bireylerini beklemeliyiz.3. Yemek yerken çatal, kaşık ve bıçak kullanmalıyız.Yukarıdakilerden hangileri yemek yerken uyulması gereken görgü kurallarındandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş sözcük yoktur? Çivi yazısını icat ederek insanlık tarihine önemli katkılar sağlayan uyglar aşağıdakilerden hangisidir? I.1 ile 50 arasında 7nin katı olan 7 doğal sayı vardır.II.12nin doğal sayı bölenlerinden en büyüğü 6dır.III.15in doğal sayı çarpanlarının içinde çift doğal sayı yoktur.Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? I- Yol durumuII- Hava koşullarıIII- Kişisel kullanım farklarıYukarıdakilerden hangileri, bir motosikletin periyodik bakımının daha erken yapılmasını gerektirebilecek sürüş koşullarındandır? Üç basamaklı en küçük tek doğal sayı ile dört basamaklı en büyük doğal sayının toplamı kaçtır? Davetliler yavaş yavaş toplanmaya başlamış, ikram vakti gelmişti. Kalktım, mutfağa gittim. Buzdolabından meyve sularını çıkardım, bardakları hazırladım. Meyve sularını salona getirirken ayağım eşiğe takıldı. Tepsi bir yana fırladı, bardaklar öte yana. Hızla bana doğru gelen duvarı görebildim en son. Gözlerimi açtığımda başıma bir kalabalık toplanmıştı. Endişe ile bana yönelmiş yüzlere hayretle baktım. Smokinli, kır saçlı bir beyefendi bana doğru yaklaştı ve ''Nasılsınız hanımefendi? Sıcak dokundu size galiba. Buyurun, şu kolonyalı mendili koklayın, iyi gelir.'' dedi. O sırada doktor da gelmişti.Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının olumsuz sonuçlarından biri değildir? İki zilden biri 8 dakikada bir, diğeri 18 dakikada bir çalmaktadır. Buna göre iki zil birlikte çaldıktan kaç dakika sonra tekrar birlikte çalar? I. Yaşlı nüfusu çocuk nüfusundan fazladır. II. Nüfus artışında yalnızca göçler etkili olmaktadır. III.Bir yıl içerisindeki çocuk ölüm oranı yaşlı nüfusa göre daha fazladır. 64 yaş üzerindeki nüfus oranı 0-14 yaş arasındaki nüfus oranından fazla olan bir ülke ile ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden hangileri kesin olarak söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi dışarıdan etki almadan hareket etmez? Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından birisidir? A: Lets watch Shrek together.B: - - - - . I like comedy movies. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir