Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi vardır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? sorunun cevabı "Boynumda inanılmaz bir ağrı vardı." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Rentek manevrası;I.  Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda,II.  Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır.Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? MEB Aday memurlarının yetiştirilmelerine ilişkin Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve uygulamalı eğitim devrelerinin her birinde başarısız olan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar kaç yıl geçmedikçe tekrar Devlet memurluğuna alınmazlar? Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk nüfus sayımı hangi padişah zamanında yapılmıştır? I. Çocuk hüngür hüngür ağlıyordu.II. Sinemadan sonra durakta buluşalım.    III. Sınavı kazanmak için çok çalışıyorum.IV. Çocuk, pencereden dışarı çıkmış.Yukarıdaki cümlelerde bulunan, fiillerin özelliklerini belirten zarfların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?  Allah, gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları kendileri için belirlenmiş süre tamamlanıncaya kadar korur. Bu, evrende kurulmuş olan düzenin gözetilip korunması demektir.Bu durumu ifade eden ayet aşağıdakilerden hangisidir? I. Familya II. Takım III. Sınıf IV. Cins V. TürYukarıda verilen sınıflandırma birimlerinden hangisinde bireylerarasındaki benzerlik en fazladır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi“biten bir eylem”i ifade etmektedir? “Somut” sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Baba, oğlunun fenalığını istemez. Bu atasözünde bulunan isim tamlamasının tamlayan ve tamlananında hangi ses olayları olmuştur?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayali ögelere yer verilmiştir? I. Geven, üzerlik, çoban yastığı vb.  bitkiler   bozkır  bitki topluluğu    içerisindedir.II.Makilerin tahrip edilmesiyle ortaya çıkan bitki topluluklarına savan denir.III. Bozkır, çayır,savan  ve  tundra ot topluluklarındadır.IV.  Çayır  topluluklarının insanlar tarafından tahrip edilmesiyle antropojen    bozkırlar oluşur.Bitki toplulukları ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Hz. Muhammed’in (sav.) çocuklarından hangisi kendisinden sonra vefat etmiştir?