S:1

Tutumlu olmak, ölçülü harcamak anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

Tutumlu olmak, ölçülü harcamak anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Hesabını bilmek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Petrol, kömür, doğal gaz gibi yakıtlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? 9a + 7b - 4 cebirsel ifadesinde sabit terim aşağıdakilerden hangisidir? She has got a doll. It is _____________doll. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir anlatım yoktur? 1. Kahraman dediğime bakmayın, kendisi tembel mi tembel bir kuş.2. ʽʽGuguk Kuşu şiirsel diliyle kolayca okunan ve akıllarda hemen yer eden bir kitap.3. Ama hayatta kalabilmek için bir yuvası olması şart.4. Kitabın kahramanı aynı zamanda kitaba da adını vermiş.5. Öyle ki yuva yapmaya bile üşeniyor.Numaralanmış cümlelerle mantık akışına göre anlamlı bir metin oluşturulmak istenirse sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Sen olmasaydın;Ne doğar, ne yaşardımSenin şefkatinle benBüyümeyi başardım. Şiirde geçen ana duygu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki aydınlanma araçlarından hangisi diğerlerinden daha sonra kullanılmıştır? Motosiklette, egzozdan fazla ses çıkıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi edebîeser için söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi isim kelimesinin eş anlamlısıdır? Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin doğru kullanılmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlardan değildir? Ekim ayı hangi mevsimdedir? Aşağıdakilerden hangisi meridyenlere ait özelliklerden biri değildir ? Bilgi edinme kapsamında, başbakanlık bilgi edinme kurumu olan, internet, telefon veya dilekçe ile istenilen her konuda istek, öneri ve şikayet yapılan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Bir voleybol maçının bilet fiyatları çocuklar için 8 lira, yetişkinler için 15 liradır. Bu maçı biletli 50 çocuk ve 350 yetişkin izlediğine göre bilet satışından toplam kaç lira gelir elde edilmiştir? 95,132 ondalık kesrinin onlar basamağı ile onda birler basamağı yer değiştirirse yeni sayı kaç olur? 1 bot =70 TL 1 mont =130 TL 1 kazak = 65Yukarıdaki bilgilere göre 320 TL ile mağazaya giden Demir Ailesi 1 bot, 1 mont ve 1 kazak satın aldı. Acaba Demir Ailesinin kaç lirası artar? İyilik yap denize at, balık bilmezse Halik (Allah) bilir.Yukarıdaki atasözünde anlatılmak istenen nedir? Beş basamaklı ve rakamları farklı 681ab sayısının 10 ile bölümünden kalan 4tür. Bu sayı 4 ile tam bölünebildiğine göre a + b en fazla kaçtır? (1) Türkiyede deniz turizmi birçok Avrupa ülkesine göre daha fazla gelişmiştir. (2) Her yıl milyonlarca yabancı turist, deniz turizmi için Türkiyeyi tercih ediyor.(3) Hatta bazı turistler Türkiyeye hayran kalıyor. (4) Türkiyeden konut edinip her fırsatta buraya tatile geliyor.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur? Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsin-ler diye yarattım.(Zâriyât suresi, 56. ayet) Bu ayet cinler ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisini vurgulamaktadır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi büyük ünlü uymuna uymaz? Aşağıdakilerden hangisi hem bir ibadettir, hem de temiz olmamızı sağlar? Bir çıkarma işleminde çıkan sayı 14, eksilen 76 ise fark kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların özelliği değildir? I. Tasavvufi halk edebiyatının ve ilahi türünün en büyük sanatçısıdır.II. Eserlerinden Arapça ve Farsçaya hâkim olduğu görülür, buradan güçlü bir medrese eğitimi aldığı anlaşılmaktadır.III. Şiirlerinde hece ölçüsünün yanında aruz ölçüsünü de kullanmıştır.IV. Kutadgu Bilig adlı eseri aruz ölçüsü ve mesnevi nazım biçimiyle yazılmış, 573 beyitten oluşmuştur.V. Oğuz Türkçesinin yalnız konuşma dili olarak kullanıldığı yüzyılda bu dille en güzel şiirlerin söylenebileceğini eserleriyle kanıtlamıştır.Numaralanmış cümlelerden hangisi Yunus Emre için söylenemez? Aşağıdaki topluluklardan hangisi diğerlerinden önce oluşan ve Anadolucuya da memleketçiedebiyatı sürdüren bir topluluktur? Musa: Ayakta söyleriz. Yusuf: Mehmet Akif Ersoy yazmıştır.Sevginaz: Saygı duruşunda ve hazır-ol da okuruz. Yukarıdaki öğrenciler bazı bilgiler vermiştir. Buna göre verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? İnsanların doğaya etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 73 sayısının onlar basamağındaki rakam 5 olsaydı, sayı kaç olurdu? İnsan yetmiş küsur yıl yaşayınca acılardan korunmak istiyor. Ben de bu yüzden içime kapandım, komşulardan kaçtım. Kendimi ev işlerine verdim. Ama içimden, garip bir sesle hep onu sayıklıyordum. Bu sesle birlikte bir anım canlandı. Yıllar önce babamla beraber uçurtma uçurduğumuz günü tekrar yaşamaya başladım.Bu metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Katı kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi, Türk destanlarında yer alan motiflerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilim değildir? I- Elektrikli cihazların tahrip olmasını önlemekII- Elektrikli cihazların toprakla ilişkisini kesmekIII- Elektrikli cihazları kullananların can güvenliğini sağlamakVerilenlerden hangileri elektrik tesisatında topraklama yapılmasının amacıdır? 46 sayfa kitabı 2 günde okuyan Can, bir günde kaç sayfa okumuştur? Selamün Aleyküm sözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Şiirlerinde evler, odalar, sokak, doğa konularını işlemiştir. Ev konusunu çok işlemesi nedeniyle evler şairi olarak anılmıştır. Bir anlayışın eğemenliğine girmeden kendine özgü bir şiir dünyası kurmuştur. Halk kültüründen aldığı unsurları Batı şiiri ile birleştirmiş-tir. Radyo oyunları da yazmıştır. Kapalı Çarşı, Evler, Eski Toprak eserlerinden bazılarıdır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Descartes mutlak doğru bilgiye ulaşmak için açık ve seçik bir biçimde bilinmeyen her şeyden şüphe ederek ve adım adım ilerleyerek açık seçik bilgiye ulaşılabileceğini söyler. Bu tür bir bilgiye ulaşmak için herşeyden kuşku duymaya, kendini açık seçik duyurmayan herşeyi reddetmeye karar verir. Bu noktada kuşku duymayacağı tek birşey olduğunu söyler. Kuşku duyduğumdan kuşku duymadığımdır.Bu parçaya göre Descartes ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir