S:1

Mehmet, deniz ve Selin okula gelmiş mi? cümlesinde hangi kelimenin yazımı yanlıştır?

Mehmet, deniz ve Selin okula gelmiş mi? cümlesinde hangi kelimenin yazımı yanlıştır? sorunun cevabı "deniz" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? ABDye karşı Çin, Rusya, Tacikistan, Kazakistan ve Kırgızistanın 1996da bir araya gelerek oluşturdukları örgütün kısa adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına D, yanlış ise Y yazınız. (.....) Kredi kartı üzerinde yer alan bilgileri tanımadığımız kişilerle paylaşmamalıyız.(.....) İnsanların karşılaştıkları problemi çözme gayreti ve merak duygusu beraberinde yeni buluşlar getirmiştir.(.....) Medya okuryazarlığı bilincine ulaşmış birey her türlü medya aracını kullanarak doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilir.(.....) Kırklareli, Nevşehir, Hakkâri, Ardahan, Gümüşhane ve Sinop sanayinin geliştiği şehirlere örnektir.(.....) Giyim mağazasına giderek satın aldığımız kazak ve pantolon gibi ürünlerin giyilmesi üretim faaliyetine örnektir. My mother drives more............ than my father. Böyle bağlarYâr başın böyle bağlarGül açmaz bülbül ötmezYıkılsın böyle bağlarBu dizelerde görülen uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devletinde ilk gazete Tanzimattan önce çıkmıştır. 1831de yayımlanmaya başlanan - - - - yayımlanan resmîgazetedir. Tanzimatın ilanından sonra ilk gazete (1840) olan - - - - yarı resmîbir gazetedir. Şinasinin Agâh Efendi ile birlikte çıkardığı ilk özel gazete olan - - - - 1860ta yayımlanmıştır. Ardından 1862de Şinasi tek başına - - - - adlı gazeteyi çıkarır.Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez? Demlenmiş adaçayı +adaçayı yaprağıTalaş + toprakSüt + samanSu + mercimekYukarıdaki karışımlardan kaç tanesi süzme yöntemiyle ayrıştırılır? Aşağıdakilerden hangisi bisikletin güvenlik donanımlarından birisidir? Üzerindeki bilgilerin elektrik kesildiğinde silinen birim hangisidir? Aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir arama motorudur? Kuran ayetlerinin indikçe yazıya geçirilmesi;I. Kuranın bozulmasını önlemiştir.II. Günümüze kadar gelmesini kolaylaştırmıştır.III. Anlaşılmasını zorlaştırmıştır.İfadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi, bir toplumda paylaşma ve yardımlaşmanın yaygınlığını kaybetmesinin, bireylerde meydana getireceği olumsuz davranışlara örnektir? 6 yarım saat kaç saattir? Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi güç aktarma organıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ucuz sözcüğünün zıt anlamlısı kullanılmıştır? I-7I, 0, -5, -2 Yukarıdaki tam sayıların sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Mikroskobik canlılar için;1. Gözle görülemeyecek kadar küçükler2. Tüm mikroskobik canlılar zararlıdır3. Mikroskobik canlılar yeryüzünün hemen her yerinde yaşarlar .Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? Bir çiftlikte bulunan 27.000 kg patatesin 7.987 kgı birinci hafta, 6.005 kgı da ikinci hafta satılmıştır. Çiftlikte kaç kilogram patates kalmıştır? Bir emlakçı satış yaptığı evin değeri üzerinden hem satan hem de satın alan kişiden %1er komisyon alıyor.Bu emlakçı 2400 TL komisyon aldığına göre sattığı evin değeri kaç liradır? Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır? Tüm kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmış 100 soruluk bir matematik izleme testini öğretmen arkadaşından alan Ufuk Bey, testi çok uzun bularak rastgele 50 soruyu çıkarmıştır. Ufuk Öğretmen, testin bu şekliyle çok daha kullanışlı olduğunu düşünmüştür.Buna göre, testin son hâliyle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Bir toplama işleminde toplananlardan biri 38, diğeri 47 ise toplam kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi millî kültürümüzün örneklerinden değildir? Duyguların taşa, tahtaya kazılması ile ............, maddelerin şekillenmesi ile .............ortaya çıkmış; duyguların seslerle belirtilmesi ...........e temel olmuş, çeşitli oyunlarla ............., yazının bulunmasıyla da .............. başlamıştır. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Gul Hüvellahü Ehad. Allahüs-Samed. Lem ______ ve Lem Yûled. Ve Lem YeküL Lehü ________ Ehad. Yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıdaki kelimlerden hangileri gelmelidir? Kayaçlar, rüzgar, yağmur ve sıcaklık farklılıkları gibi dış etkenler nedeniyle parçalanırlar. Kayaçların parçalanması ile ilgili sıralama hangi şıkta doğru verilmiştir? I. EnderunII. İcazetnameIII. ŞehzadeganYukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devletinde eğitim öğretim ile ilgili kavramlardır? • Yıllık yağış miktarı fazladır. • Bitki örtüsü geniş yapraklı ağaçların oluşturduğu ormanlardan oluşur. Yukarıda bazı özellikleri verilen yerde aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşma ihtimali diğerlerine göre daha düşüktür? Aşağıdaki maddelerden hangisinin tadı acıdır ? Peygamberimiz Taif seferinde, hakaretlere uğramış ve taşlanmıştır. Yaralı bir şekilde bir bağa sığındığı sırada yanına gelen Cebrail, Rabbinin selamı var, eğer izin verirsen Taifi yerle bir edeceğim. demiştir. Bunun üzerine Peygamberimiz, Allaha şöyle yalvarmıştır: Allahım onlar bilmiyorlar, onları bağışla! demiştir.Bu olay, Peygamberimizin hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır? Trafik kazalarında ilk önce hangi numarayı aramalıyız? Günümüzde kullanılan çengelli iğnenin tarihteki ilk örneği kabul edilen Fibula adı verilen çengelli iğneyi kullanan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Çevre uzunluğunun 3 katı 63 metre olan bir bahçenin çevre uzunluğu kaç metredir? UNESCO tarafından koruma altına alınan Anadoludaki ilk külliye aşağıdakilerden hangisidir? Doktor teyzeme 3 haftalık ilaç tedavisi başladı. Teyzem hızlı iyileştiği için ilacını 2 gün önce kesti. Teyzem kaç gün tedavi görmüştür? Aşağıdakilerden hangisi yayaların trafik ortamında yaptığı yanlış davranışlardan birisidir? Kuvay-ı Milliye aşağıdakilerden hangisine tepki olarak doğmuştur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir