S:1

"14- 34 - 49 - 24" Sayılardan hangisinin onlar basamağı 4 tür?

"14- 34 - 49 - 24" Sayılardan hangisinin onlar basamağı 4 tür? sorunun cevabı "49" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Hangi deyim Doğru tutum ve davranıştan ayrılmak anlamına gelir ? Bir sucu tanesi 20 L su dolu olan bidonlardan 35 tane satıyor. Buna göre sucu kaç litre su satmıştır? Üflemeli bir müzik aletinde deliklerin tamamının kapatılması durumu ile ilgiliaşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi katılım bakımından bölgesel olmasına rağmen alınan kararlar bakımından ulusaldır? Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji biliminin ilkelerinden değildir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yıllık izinlerin kullanılışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki kelimelerin hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uymaz ? 50 kilogram şekeri 5 koliye eşit bölersek kaç koli gerekir? Beş vakit namaz akıllı ,ergin herkese ......................dır.Boşluga hangi kelimenin gelmesi gerekir? Aşağıdakilerden hangisini Allah hoş karşılamaz? Kalanlı bir bölme işleminde bölen 7, bölüm 79 ise bölünen sayı en fazla kaç olabilir? XVII. yüzyılın hattat, nakkaş, musikişinaslarından olan ve asıl ününü dünyaca tanınmış Seyahatname adlı eseriyle kazanan yazar aşağıdakilerden hangisidir? İtilaf Devletlerinin aşağıdaki tutumlarından hangisi doğrudan halkın iradesini işlemez duruma getirmek için Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır? 1,534 . 100 = ? Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? 1.Akıcı değildir.2.Sıkıştırılamaz.3.Bulundukları kabın şeklini alır.4.Belirli bir şekilleri ve hacimleri yoktur. Yukarıdakilerden hangisi gazlarla ilgili doğru bilgidir? İnsanı küçük yaşta eğitmeyi anlatan atasözü hangisidir? 10 ile 20 arasında 3e kalansız olarak bölünebilen kaç doğal sayı vardır? İnsanlar meslek seçimi yaparken aşağıdakilerden hangisine daha az dikkat etmelidir? Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre değişik tür ve derecedeki birden fazla okul ve kurumuyla bunlara bağlı pansiyon, yatakhane, yemekhane, kütüphane, spor alanları, rehberlik ve sağlık ünitesi, konferans salonu, çok amaçlı salon ve benzeri yerleri içerisinde bulunduran alan ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir