S:1

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel adların yazımı ile ilgili yanlışlık vardır?

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel adların yazımı ile ilgili yanlışlık vardır? sorunun cevabı "Azra’ ların okuma bayramı çok güzeldi." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
V+X işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerin hangisi isim cümlesi değildir? Bir sınıftaki 45 öğrencinin 3/9'u erkektir. Bu sınıfta kaç kız öğrenci vardır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi 23 Nisanda kutladığımız bayramdır? I-4I =? işleminin sonucu aşağıdakileden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi öğrenen örgütün özelliklerindendir? İskeletimizi oluşturan kemikler nasıldır? Hz. Muhammede Nur Dağında ilk vahyin geldiği mağara, aşağıdakilerden hangisidir? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mecburi hizmet ile ilgili aşağıdaki seçeneklerin hangisi yanlıştır? Öğretmenimizin Kroki nedir ? Sorusuna parmak kaldırarak söz alan arkadaşlarımızdan hangisinin verdiği cevap doğrudur ? Zeynep Gül : Bir yerin kuşbakışı görüntüsünün kağıt üzerine ölçüsüz çizilmesidir. Esma : Bir yerin kuşbakışı görünüşünün fotoğrafını çekmektir. Deniz: sınıfın oturma planını gösteren haritadır. Hz. Peygamber İslamı tebliğden vazgeçmesi karşılığında kendisine teklif edilen dünyalıkları kabul etmediği gibi kendisine yapılan tehditlere de boyun eğmemiştir.Bu durum Hz. Peygamberin aşağıdaki yönlerinden hangisine örnek gösterilemez? Nüfus cüzdanı hangi kurum tarafından verilir? 'Hicret' neyin başlangıcı olarak kabul edilir? Aşağıdakilerden hangisi namazın bize kazandırdıklarından biri değildir? Sen çok güzel flüt çalıyorsun. cümlesinde kaç tane tek heceli sözcük vardır? LGS sınavına hazırlanan Öykü ve Özlemin günlük soru çözme sayıları şu şekildedir.Öykü 240, Özlem ise 300 soru çözmektedir. Öykü soru miktarını yüzde kaç arttırırsa Özlem kadar soru çözmüş olur. Ayakkabıcı sözcüğünü çoğul yapmak için aşağıdaki eklerden hangisini getirmeliyiz? Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbula davet edilerek Ayasofya medresesine müderris olmuştur.Hakkında bilgi verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sayılardan hangisi en küçüktür? Aşağıdaki kurumlardan hangisinde çalışan personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında olmayıp özel kanunları hükümlerine tabidir? Peygamberimizin sözlerine ne ad verilir ? 1 litre benzinle 15 km yol giden bir araç, 330 km uzaklıktaki bir şehre gidip geliyor. Yolculuğu boyunca kaç litre benzin tüketmiştir? Kırşehirde yaşayan şair, Anadolu Türkleri arasında tasavvufu yaymak için uğraşmıştır. Türkçenin Anadoluda bir edebiyat dili olarak yerleşmesinde önemli katkılarda bulunmuştur. Yunus Emrenin etkisinde kalan, hem hece hem aruzla şiirler yazan sanatçının en önemli eseri Garipname adlı mesnevisidir. Bu eserle, Türklere tasavvufu öğretmeye çalışmıştır.Bu parçada özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? I- İmparatorluğun çok geniş sınırlara ulaşması sonucu merkezi otoritenin zayıflamasıII- Emevi ailesinin Arap Milliyetçiliği politikası izlemesi sonucu mevali diye tabir edilen Arap olmayan Müslümanların yönetime tavır almalarıIII- Şiilerin halifeliği ele geçirme mücadelesi yürütmesiYukarıdakilerden hangileri Emevi Devletinin yıkılma nedenleridir? 5 litresi 50 lira olan yoğurttan 1 buçuk litre alan Ali kaç lira öder? Egenin babası 300 TLnin 225 TLsini kendine ayırmış. Kalan parayı 3 çocuğuna eşit şekilde paylaştırmıştır. Her çocuk kaçar lira almıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Gülhane Hatt-ı Hümâyunu olarak bilinen belge aşağıdakilerden hangisidir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı öğretim kurumları arasında yer alır? Boş kabın kütlesine.................. denir? Noktalı yere yere hangi kelime getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi yazılım değildir? Kartallar soyundan bir kuş olan delice daha çok şahine, doğana, atmacaya benzer. Yuvalarını ağaçlıklarda, bir de üzeri kiremitle örtülü evlerin çatı aralarında yapar. Böcekleri, çekirgeleri, tırtılları yer. Deliceler, on beş yirmi yıl öncesine kadar oldukça çoktu. Şimdi bir tekini bile bulmakta zorlanırsınız.Bu parçada delicelerle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bir ülke ya da dünya çapında, aralarında yüzlerce veya binlerce kilometre mesafe bulunan bilgisayar ve ağların birbirine bağlanmasıyla oluşan ağ türü aşağıdakilerden hagisidir? ‘‘Bir şeyi derinlemesine ve ayrıntılarına inmeden okumak anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? I. Hoşgörülü olunmasıII. Bencillikten uzak durulmasıIII. Olaylara aşırı tepki gösterilmesiTrafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir? Aşağıdaki besinlerden hangisi yağ bakımından daha zengindir? Biten piller için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Aşağıdaki verilen çözeltilerden hangisi elektrolit değildir? Sözcüklerin birbiriyle olan ilişkilerini, cümledeki anlamlarını ve durumunu inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir