S:1

I. Oy kullanmak,
II. Vergi vermek,
III. Ödevimizi yapmak
IV. Askere gitmek
Yukarıda verilenlerden hangileri ülkemize karşı sorumluluklarımız arasında gösterilebilir?

I. Oy kullanmak,II. Vergi vermek,III. Ödevimizi yapmakIV. Askere gitmekYukarıda verilenlerden hangileri ülkemize karşı sorumluluklarımız arasında gösterilebilir? sorunun cevabı "I, II ve IV." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 2 tane 5 lira, 3 tane 10 liram var. 25 liralık bir kitap aldım. Kaç para üstü alırım? Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandanKalkmak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu dizedeki anlamıyla kullanılmıştır? Kişinin, bir başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve dilediğini yapabilmesine ne denir? İki arkadaş bilek güreşi yaparken beraberekaldıklarına göre aşağıdaki yorumlardan hangisiyapılabilir? • Türk toplumuna ait geleneksel bir konu ele alınmıştır.• Türk edebiyatının Batılı anlamda ilk tiyatro oyunudur.• Oyunda Müştak Bey, Kumru Hanım, Ziba Dudu gibi karakterler yer almaktadır.Sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer atasözündeki altı çizili sözcüklerde görülen ses olayları aşağıdakilerin hangisinde yer almaktadır? Özellikle Hristiyanlık ve Budizm gibi dinlerin yayılması için yapılan sistematik faaliyetlere , bununla görevli ve yetkili olan kişiye de denir.Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Playing with your phone all the time is a bad - - - - of you. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Binnur, 84 sayfa kitabın 4/7‘ sini okudu. Binnur kaç sayfa okumuştur? 365 gün 6 saat hangi hareketin sonucudur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz kıyısında yer alan ovalarımızdandır? • Müslüman Araplarla ticari ve kültürel alışverişe başlayan Türkler, tanıdıkları bu yeni dinin toplumsal bünyelerine uyduğuna inanmışlar, bu tarihten itibaren kabileler hâlinde İslamiyeti benimsemeyebaşlamışlardır. • 932 yılında İslamiyeti kabul eden Karahanlılar, tarihteki ilk Müslüman Türk devletidir. Devletin başında Müslüman olduktan sonra Abdülkerim ismini de alan Satuk Buğra Han vardır.Bu tarihîgelişmelerle birlikte edebiyatımızda aşağıdaki değişimlerden hangisi görülmez? 7AB üç basamaklı sayısı hem 5 hem de 4 ile tam bölünebildiğine göre, A yerine yazılabilecek rakamlar hangileridir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır. Açık kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde koyu karşıtı olarak kullanılmıştır? • Sanat şahsi ve muhteremdir. ilkesiyle hareket ettiler.• Dilin, edebiyatın ve bilimin ilerlemesine katkı sağlaması gerektiğini savundular.• Kamuya açık toplantılar düzenleyerek halkı edebiyat ve sanat konularında bilgilendirmek istediler.Özellikleri verilen edebiyat topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? Adana ve çevresini işgallere karşı korumak amacıyla kurulan cemiyet hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bayrağımızda bulunmaz? "Çalışkan anneannem, çeyrek ekmek ile iki zeytini zor yedi." Bu cümlede fiil olan kelime hangi seçenekte doğru verilmiştir? Aşağıdaki teknolojik ürülerden hangileri aynı alanda kullanılır? Kitap çok iyi arkadaş,Bana neyi sorsam söyler.Ne anlatsa en sonunda,Çalış, iyi, doğru ol, der.Yukarıdaki dörtlüğün ana duygusu nedir? Duyu organlarımız kaç tanedir? I. Bölgenin iklim özelliklerine bağlı oluşurlar.II. Toprak horizonları sıralı bir şekilde görülür.III.Dış kuvvetler tarafından taşınarak oluşmuşlardır.IV.Yıkanma fazla olduğu için mineral madde birikimi azdır.Yukarıdakilerden hangileri zonal toprakların ortak özellikleri arasında yer almaz? Yapılması tavsiye edilip övülen fakat yapılmamasında da bir sakınca bulunmayan eylem veya davranışlara ne denir? 3a5 üç basamaklı sayısı hem 3 ‘e hem de 5 ‘e tam bölünebildiğine göre a yerine hangisi gelebilir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş bir kelimedir? Osmanlı devletinde ilk gazete hangisidir? Alevi-Bektaşi geleneğinde özel bir yeri olan bu aya aynı zamanda aşure ayı da denir. Yukarıda özellikleri verilen ay aşağıdakilerden hangisidir? Bir bölme işleminde bölen 18 , bölün 24 ise bölünen en az kaç olur ? Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü yansıtmaz? Aşağıdaki kelimelerin hangisi ünlü bir harf aldığında yumuşamaz? A: Would you like to come to my birthday party? B: ........................but I must finish my homework. 190-179-.............-157 örüntüsünde verilmeyen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Apartmanımız 6 katlı ve yüksekliği 12 m ‘dir. Buna göre her katın yüksekliği kaç m ‘dir? Aşağıdaki canlıların hangisi hem karada hemde suda yaşayamaz? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre okul, ilçe, il ve ülke düzeyinde yapılan eğitim, öğretim ve yönetim hizmetleri ile ilgili ölçme ve değerlendirme sonuçlarını değerlendirmek ortak görevi aşağıdaki genel müdürlüklerden hangisinin sorumluluk alanında değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir