S:1

Zıt anlamlı kelimeler hangi seçenekte bir arada verilmiştir?

Zıt anlamlı kelimeler hangi seçenekte bir arada verilmiştir? sorunun cevabı "Kendisi büyük arkadaşı da  iriydi." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Kalker tabakalarının yaygın olduğu arazilerde oluşan toprakların kireç oranı diğer topraklara göre daha fazladır.Yukarıda verilen bilgi toprak oluşumunu etkileyen faktörlerden hangisine örnek oluşturur? Temmuz ayı hangi mevsimdedir? İşgallere karşı ilk direniş hangi cephede, nerede başlamıştır?   Hayata bir ıslık çal, neşeli bir şarkı tut.Sen vazgeçmezsen vazgeçmez senden umut.Karanlıktan bakma hiç, güneş her gün doğuyor.Kalbin ısınsın diye bunca yolu yürüyor.Bu dizelere hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? “… Bilesiniz ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.”(Ra’d suresi, 28. ayet)Bu ayette, Allah’ı zikretmenin insan üzerindeki etkilerinden hangisine vurgu yapılmıştır? Marketten aldığımız yoğurt son kullanma tarihi geçmediği halde küflenmişti. Ne yapmam gerekir? 16. yüzyılda denizlerdeki fetihle­ri çok kısa sürede gerçekleştiren hatta haçlı donanmalarını bile yok eden  Osmanlı Devleti 17. yüzyılda Girit'i 25 yıllık bir kuşatmadan sonra alabilmiştir.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Homojen karışımlara …………………………… adı verilir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Atatürk, Cumhuriyeti aşağıdakilerden hangisine emanet etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bir salavat ifadesi değildir? Aşağıdaki eylemlerden hangisi sevinç anlatıyor? Hava kirliliği aşağıdaki canlıların hangisini daha çok etkiler? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru,özneyi buldurmaya yöneliktir?           Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çevreyi korumanın en etkili yöntemi hangisidir? Alahan Manastırı hangi ilimizdedir? “Buraya yürüyerek geldim.” cümlesinde eylem bildiren sözcük hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel farklılıklarımızdan birisidir? Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir? Altı yüz dört milyon bin sekiz doğal sayısını rakamla yazarken kaç tane sıfır kullanırız? Çevre kirliği ile ilgili hangi bilgi doğrudur? İnsan başarmak için önce elinden geldiğince çalışmalı,sonra Allah’a güvenmelidir.Aşağıdaki durumlardan hangisi yukarıdaki açıklamayauygun bir örnek değildir? İnsanı olumsuz etkileyen, kulaklara zarar veren seslere ne denir? 3850 sayısına yuvarlanan en büyük sayı kaçtır ? I. Hataen bir şey yiyip içmekII. Kasten bir şey yiyip içmekIII. Kan aldırmakIV. Diş çektirmekBunlardan hangileri orucu bozan durumlar arasında yer alır? “ Orada ne var ?” cümlesinde ismin yerine soru yoluyla tutan kelime hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi çevre bilinci gelişmiş bireyin amaçlarından biri olamaz? Üretim yönetimi dönüşüm sürecinde aşağıdakilerden hangisi çıktı olarak kabul edilir? • Timur Devleti hükümdarlarından biri olup, aynı zamanda da astronomi bilginidir.• Timur hükümdarlarından Timur’un torunu, Şahruh’un oğludur.• Semerkant’ta yaptırdığı rasathanede gözlemlerde bulunmuştur.• “Yıldızların Fihrist Cetvelleri” adlı eseriyle ünlüdür.Hakkında kısa bilgi verilen hükümdar ve bilim adamı, aşağıdakilerden hangisidir? “Bir şeyin fazla üstüne düşmemelidir.” cümlesinde, “üstüne düşmek” söz grubunun anlamına uygun seçenek hangisidir? Babası şehit olmuş bir çocuğu ağlarken gören Hz. Peygamber, çocuğun yanına giderek “Bir sıkıntın mı var?” dedi. Çocuk “Analı babalı çocukların böyle yeni elbiseler giyip oynama- larına imrendiğim için ağlıyorum.” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber çocuğu alıp evine götürdü, güzelce giydirip karnını doyurdu ve onunla ilgilendi.Bu olaydan çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Dokunulmazlık hakkı ne zaman ortadan kalkar? Eminim ki evinizde siz de plastik kullanıyorsunuzdur. Peki, plastiklerin neden olduğu kirliliğin gün geçtikçe ciddi boyutlara ulaştığını biliyor musunuz? Bu nedenle plastik malzemelerin geri dönüşümü daha da önem kazanıyor. Aslında plastiği hiç kullanmamak en doğrusu değil mi? Tabi ki plastiklerin geri dönüştürülmesi de yüreğimize bir nebze su serpiyor.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Bir öğretmen, öğrencilerine mevsimleri öğretmek için sınıfı dörder kişilik gruplara ayırmış ve her bir grup üyesinin tüm mevsimlere çalıştıktan sonra bir mevsim seçmesini istemiştir. Daha sonra grup üyeleri aynı mevsimi seçen diğer grup üyeleri ile bilgi paylaşımı yapıp edindiği yeni bilgileri kendi grubunda paylaşmasıyla etkinlik gerçekleştirilmiştir.Bu öğretmenin kullandığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? “O, sabahı aydınlatandır. O,geceyi dinlenmezamanı, Güneş ve Ay’ı(vakitlerin tayini için) birerhesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz olan (ve herşeyi) çok iyi bilen Allah’ın takdiridir.”(En’am suresi, 96. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Cahiliye Döneminde haram aylarda yapılan savaşlara ne isim verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretleri yanlış kullanılmıştır? Aşağıdaki deyimlerden hangisi  “Bir işi ince ayrıntısına kadar incelemek.” anlamında kullanılmaktadır? Yaratıcı müteşebbisliğe yönelik yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır? Denklemleri y = 3 ve y = x olan doğruların kesim noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir