S:1

"bolluk" kelimesinin eş anlamlısı aşa­ğıdakilerden hangisidir?

"bolluk" kelimesinin eş anlamlısı aşa­ğıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı " bereket  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
İlk realist roman kime hangisidir? Sosa: What can a mechanic do?      Atiba: He can ……………………………….. . Aşağıdaki kelimelerden hangisi birleşik bir kelime değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi “defa” kelimesinin eş anlamlısıdır? “Cesur” kelimesinin karşıt anlamlısı, aşağıdakilerden hangisidir? Ege bölgesine özgü olan halk oyunu hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı medreseleri ile ilgili yanlış bir bilgidir? Bir polisakkarit olan nişastanın ayıracı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? ‘2Yazlıktan yeni dönmüştük’’   "Atatürk 10 Kasım'da öldü." cevabının sorusu aşağıdakilerden hangisidir? ( 4 x 3 x 0 x 5 ) x ( 48 : 8 )  işleminin sonucu kaçtır?  Kimler taşıt kullanabilir?  Kayhan 8, ağabeyi 26 yaşında olduğuna göre aralarında kaç yaş fark vardır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi ilk insan ve ilk peygamberdir? İlk Türk devletleri olan Hun ve Göktürklerde mimari eserlere pek rastlanmazken Uygurların birçok kent kurup saray ve tapınaklar inşa etmeleri aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Sitoplazmada bulunan ve beslenme, solunum, boşaltım gibi yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren yapılara ............... denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? “Güzel” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat olarak kullanılmıştır?   Standardizasyon, sağladığı yararlar açısından düşünüldüğünde, öncelikli olarak hedef kitlesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi vahiy kaynaklı bir din değildir? Hangi seçenekte kısaltmalar ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır? Din anlayışındaki farklı yorumlar zenginliktir.Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki farklı yorumların Ortaya çıkmasının faydalarından biri değildir? Mıknatısların günlük hayattaki kullanımları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? The telephone - - - - by Alexander GrahamBell. Aşağıdakilerden hangisi tortul kayaçlara örnek verilebilir?  Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerin oluşum yönüyle farklı olanı hangi seçenekte yer almaktadır? I.  2HeII.  11NaIII.  18ArIV.  19KYukarıda verilen elementlerden hangi ikisi aynı periyotta yer alır? Aşağıdaki tamlamalardan hangisi diğerlerinden farklıdır? ………….hayır ve günahların tartıldığı hassas terazinin adıdır. Bu terazide günahı ağır basanlar……………….. sevabı ağır basanlar…………………… girer.Boşlukları en doğru şekilde doldurunuz? Hz. Muhammed (sav.), ilk vahyi aldığında Hz. Hatice’yle birlikte onun yanına giderek olayı anlattı. O da Hz. Muhammed (sav.)’i dinledikten sonra onun son peygamber olduğunu anladı ve: “Sen bu ümmetin peygamberi olacaksın. Sana gelen melek, Musa’ya gelen melektir. Kavmin seni yalanlayacak, eziyet edecek ve seni yurdundan çıkaracaktır. Keşke o günleri görsem de sana yardım edebilsem.Hz. Muhammed (sav.)‘e bu şekilde bilgiler verip konuşan kişi aşağıdakilerden hangisidir? 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre kaymakamlar aşağıdaki hangi usul ile tayin olunur? A doğal sayısı 63’ten küçüktür. 92 sayısının A ile bölümünden kalan 4 olduğuna göre bu koşula uyan kaç farklı A sayısı vardır? Periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe, metalik aktiflik azalır. Bu özelliğin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  I. Bir sıvının buharlaşmasıII. Elmanın çürümesiIII. Parfümün odaya yayılmasıYukarıdaki olaylardan hangilerinde maddenin kimliği değişir?  Dünyamızın 4'te 3'ünü aşağıdakilerden hangisi oluşturur? She doesn’t like meat, - - - - does his mother. 45 sayısını 15’e böldüğümde bölüm kaçtır? Kurban ibadetinin başladığı peygamber hangisidir? “Elbiseni temiz tut. Kötü şeylerden sakın.” (Müddessir suresi, 4-5. ayetler)Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Bir baba 75 lirayı 3 çocuğuna eşit olarak paylaştırıyor. Bir çocuğa kaç lira para düşer? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir