S:1

Aşağıdakilerden hangisi eş sesli bir kelimedir?

Aşağıdakilerden hangisi eş sesli bir kelimedir? sorunun cevabı "Dolu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
‘85-75 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıda verilen atasözlerinden hangisi çalışmanın önemi ile ilgilidir? Karadeniz bölgesine özgü olan halk oyunu hangisidir? 12. sınıf öğrencisi Burak gittiği bir tartışma türünün özelliklerini şöyle sıralamıştır:- Herkesi ilgilendiren bir konu tartışıldı.- Tartışma bir başkanın gözetiminde yapıldı.- Biz dinleyiciler de tartışmaya sorularımızla aktif olarak katıldık.Buna göre Burakın katıldığı tartışma türü aşağıdakilerden hangisidir? ‘ Din Allah tarafından ........ aracılığıyla insanları iyiye, güzele ve ........ yönlendirmek için gönderilen ...... kurallar bütünüdür.‘ Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kelimeleri yazarsak dinin tanımını doğru yazmış oluruz? Hz. Peygambere iman etmeyip ona zulüm eden ve hakkında sure inen amcası aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İslam bilginlerinin farklı yorumlar yapmalarının nedenleri arasında en az etkili olanıdır? Hz.Muhammed(s.a.v.)in doğduğu ortam ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Peygamberimiz, müslümanlara yaptığı son büyük konuşması olan Veda Hutbesinde aşağıdaki öğütlerden hangisini vermemiştir? Aşağıdaki cümleyi en anlamlı şekilde tamamlayan kelime çifti hangisidir?... ucunu o tarafa çevirip,... fışkırtmaya başladılar. Aşağıdaki şahsiyetlerden hangisi fıkıh alanın- da meşhurdur? Aşağıdakilerden hangisi elimizle durdurmaya çalışmak tehlikeli değildir? Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi basit elektrik devreleri elemanlarından biri değildir? Servis aracının 4 tane tekerleği var. 4 tane servis aracının toplam kaç tekerleği var? Aşağıdakilerden hangisi sempozyum bildirisinin bölümlerinden değildir? 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunagöre aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden Genellik ve eşitlik ilkesidir? 4 kg kaç g' dır? Bir işletme, bir yıl içinde üretimde kullanılan değerlerin toplam değer içindeki nisbi önemini stok kontrolünde bir yöntem olarak kullanıyorsa aşağıda verilen yöntemlerden hangisini kullanmış olur? Söylev türü Türk edebiyatında- - - - sonra görülmeye başlan-mıştır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Açık kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Hangi cümlenin sonuna nokta konulması uygun değildir? Sizi görmekten mutluluk duydum. Cümlesi kaç sözcükten oluşmuştur? İstanbulun fethinden sonra İstanbulda inşa edilen ilk külliye, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki adlardan hangisi adın yönelme durum ekini almıştır? I. Tıpta ultrason cihazı kullanılarak iç organların görüntülenmesiII. Sonar cihazı kullanılarak engellerin yerlerinin tespitiIII. Bina duvarları yapılırken içine strafor (köpük) gibi ses yalıtım malzemelerinin konulmasıYukarıdaki uygulamaların hangilerinde sesin yansımasından yararlanılmıştır? Maggy talks - - - - than Alice. 71,685 ondalık kesrinde; yüzde birler basamağındaki rakam, onda birler basamağındaki rakamdan sayı değeri bakı­mından kaç fazladır? Kuran-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki belgelerden hangisi tüzel kişilerin meslek odalarına kayıt olabilmeleri için gerekli değildir? ( 4 x 3 x 0 x 5 ) x ( 48 : 8 ) işleminin sonucu kaçtır? Kimi yazarlar başka türlerde yazdıkları metinlerde mektupların özelliklerinden yararlanmışlardır. Örneğin Ahmet Rasim, mektup biçiminde yazılmış fıkra vesohbetlerini Şehir Mektupları adlı eserinde bir araya getirmiştir.- - - - ise Hac Yolunda adlı eserinde mektup biçiminde yazdığı - - - - toplamıştır.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? Yönünü kuzeye dönen Alperen doksan derece sola dönerse hangi yönü bulur? 1. oynamayı2. hiç3. eski4. sevmezdi5. kardeşim6. oyuncaklarlaBu kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Şiir; ulaşılamayan, erişilemeyen, özlemin gittikçe büyüdüğü, büyüdükçe bir muammanın ve esrarın oluştuğu bir ses, ritim ve imgeden oluşan bir sacayaktır. Aslında şiir hayatın bizatihi kendisidir. O nedenle hayatı savunur. Şiir, savaşlar çıkardığı kadar savaşları durduracak güce de sahiptir. Kimi zaman bulunduğu ortamın en içli ve sessiz olanıdır. Kimi zaman gürül gürül akan bir ırmak... Gerektiğinde şiir en gümrah ve devrimci bir coşkuyla, mazlumun yanında yer alır. Hayatın daraldığı noktalarda şiir bir duygu patlamasıyla bütün yeryüzüne hakikati haykırır. Şiir, sözcüklerden örüldüğü hâlde onlardan kaçınandır. Az laf, çok iş...Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Herhangi bir etki olmadan, kendiliğinden oluşan değişikliği anlatan fiillere oluş fiilleri denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş fiili kullanılmıştır? "Bu dillerdeki sözcüklerde çekim eki yoktur. Sözcükte vurgu hâkimdir. Cümle içerisinde sözcükler, bulundukları yere ve başka sözcüklerle yan yana gelme durumuna göre anlam kazanır."Bu özellikler aşağıdakilerin hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi atasözlerinin özelliklerinden değildir? • Hz. Ali ile Şam Valisi Muaviye arasında 657 yılında yaşanan Sıffın Savaşı sonucunda ortaya çıkan ilk siyasi-itikadi mezheptir.• İbadetleri terk eden veya büyük günah işleyen kimselerin Müslümanlıktan çıktığına inanırlar.Bazı özellikleri verilen siyasi-itikadi mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Beyliğinin kurulduğu dönemde Balkanlarda toprakları bulunmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir