Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde me­caz anlamlı kelime vardır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde me­caz anlamlı kelime vardır? sorunun cevabı "Azıcık ekmeğin kıyısından bana uzattı." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Ahmet sınıfa getirdiği pusula ile yönleri belirlemeye çalışıyor. Pusulayı masanın üzerine koyduğunda pusulanın renkli ucu sınıfın penceresini gösteriyor. Ahmet sınıfın penceresine arkasını döndüğünde sağ kolu mevsim şeridini gösteriyor. Yüzü de kapıya dönük oluyor.Yukarıdaki anlatıma göre sınıfın penceresi hangi yöndedir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi hem çoğul ada hem de topluluk adına örnek gösterilebilir?  Bir gün okul müdürü sınıfa kadar gelerek “Bedrettin odama gel!” deyip gitti. Çocuk edebiyatı dersindey- diler. Bedrettin, soran gözlerle önce müdürün aralık bıraktığı kapıya, sonra ders öğretmenine baktı.Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi cevaplanamaz? Bir cismin hızını arttırmak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? Bir çiftçi tarlasında 1. gün 230 kg, 2. gün 355 kg domates toplayarak kasalara koymuştur.           Topladığı domateslerin 496 kg’ ını satan çiftçinin kaç kg domatesi kalmıştır? "Bir elin nesi var iki elin sesi var" atasözüyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye İş Kurumunun, iş gücünün  istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik yürüttüğü faaliyet hangisidir?  Atatürk “Hayır ne komünizm ne de faşizm. Bu iki yabancı ideoloji de memleketimizin gerçeklerine ve karakterine asla uymaz. Demokrasi ama hayalci olmayan, gerçekçi demokrasi benim karakterime, yaradılışıma en uygun rejimdir.”demiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözüne göre;I. Yabancı devletlerin siyasi ideolojilerinden etkilenmediğiII. Milli iradeyi önemsediğiIII. Dogmatik siyasi akımları desteklediğiyargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bir çiftçi topladığı muzları 10 kilogramlık kutulara koydu. Topladıkları muzu 9 tane kutuya doldurduğuna göre çiftçi kaç kilogram muz toplamıştır? Aşağıdaki dizelerin yapı özelikleri dikkate alındığında hangisi vurgu ve tonlamaya göre farklı okunur? Kırılmadan bükülen ve eski haline gelebilen maddeler esnek maddelerdir.Aşağıdakilerden hangisi esnek madde değildir? İslam toplumunda sosyal hayatı düzenleyen kavramlardan olan “isar” aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?