S:1

Aşağıdaki kelimelerden hangisi, sözlükte en sonda yer alır?

Aşağıdaki kelimelerden hangisi, sözlükte en sonda yer alır? sorunun cevabı "sandalye" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.▲ ( ) Küçük tam sayıdan büyük tam sayı çıkarılırsa sonuç daima negatif olur.▲ ( ) Sıfır hariç tüm tam sayıların mutlak değeri pozitiftir.▲ ( ) En büyük iki basamaklı negatif tam sayı -99dur.▲ ( ) n+2 örüntüsünün 5.adımında 11 vardır.▲ ( ) Paramın 3 TL fazlasının 7 katı cebirsel ifadesi 7.(p+3) şeklindedir. Mikroskobu ilk bulan aşağıdakilerin hangisidir? Halifeliğin siyasi bir güç olarak kullanılması ilk defa hangi antlaşmayla gerçekleşmiştir? Siyer-i Nebi ya da Sîret-i Nebi kavramlarının anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi sindirim sisteminin yardımcı organlarından biridir? Dokunma duyusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi uzay kirliliğine neden olmaz? Hem işitme hem de denge organımız olan kulak dıştan içe doğru kaç bölümden oluşur? Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinin oluşumunda mevsimlik rüzgarlar etkili olmuştur? Aşağıdaki deyimlerden hangisi çok kızmak, sinirlenmek anlamına gelir? Serkan is a mechanic. - - - - a car at the moment. 3/45 kesrinin en sadeleştirilmiş şekli hangisidir? Günde 2400 metre yol yürüyen bir adam 2 günde kaç metre yol yürür? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin ülkemizdeki yetişme alanı daha geniştir? Camilerde, bayram ve cuma namazlarında imamın hutbe okuduğu merdivenli yüksekçe yere ne ad verilir? Dünyanın ilk kütüphanesini Başkent Ninovada oluşturan Asurlular, Mezopotamyadaki bütün kitapları kütüphanede toplamıştırAsurluların bu faaliyeti, aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamıştır? Türk Medeni Yasası, evlenmek için gerekli olgunluk ve gelişim düzeyini kaç yaş olarak belirlemiştir? Aşağıdaki seçeneklerde yer alan melekler ve görevleri eşleştirmelerindenhangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanmak sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi kuşlarla sürüngenlerin ortak özelliğidir? Sitoloji bilimi ile ilgili,I. Hücreleri inceleyen bilim dalıdır.II. İnceleme alanına sadece tek hücreli canlılar girer.III. Canlıların sınıflandırılmasını inceler.ifadelerinden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi hafif yaralanmadır? Yıl kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır. Aşağıdakilerden hangisi birden çok varlığı belirtmektedir? Ben diyet yapıyorum. diyen bir kişi aşağıdaki verilenlerden hangisini yapmaktadır ? Kayaçların ufalanmasında ve ayrışmasında aşağı-dakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? I. Profaz evresindeki kromozomlaşmaII. Metafaz evresindeki ekvatoral düzlemde sıralanmaIII. Anafaz evresinde homolog kromozomların ayrılmasıYukarıda verilen olaylardan hangileri Mayoz I de kromozom sayısının yarıya inmesine neden olur? 78 - 29 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? İnternet aracılığı ile yapılan haberleşmede aşağıdaki hangi adres kullanılır? Teknoloji sayesinde hayatımızı.............ürünler ortaya çıkmaktadır. Noktalı yere hangi sözcük getirilmelidir ? I- Akabe BiatlarıII- Hz. Peygamberin Taif yolculuğuIII- Hz. Peygamberin Kâbe hakemliğiIV-Huneyn savaşıYukarıdaki olaylar kronolojik olarak sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? Devamlı hasta olanlar ve yaşlıların oruç tutamadıkları her gün için verdiği paraya ne denir? Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçtır? Bir bilgisayardan bir diğerine yayılan ve bilgisayara zarar veren programlara ne denir? How are you? sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi insan haklarıyla ilgili uluslar arası belgelerden biri değildir? • Ortalama yaşam süresi uzamaktadır• Eğitim seviyesi artmaktadır• Hayat standardı yükselmektedirSon 20 yıllık döneminde yukarıdaki durumların görüldüğü bir ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir