S:1

Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasına göre en sonda yer alır?

Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasına göre en sonda yer alır? sorunun cevabı "yastık" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Saz, taş, bin, yol, it sözcüklerinin kaç tanesi eş seslidir? What makes someone a sporting hero? Millions of spectators watched Usain Bolt running in the 2008 Olympics in Beijing. He broke the world record in three athletics events. At the same Olympic Games, the American swimmer Michael Phelps won eight gold medals and broke seven world records. The world media went crazy! Everyone loves a champion.But at the Olympics there is also another kind of hero. Have you ever seen the film Cool Runnings? Its a funny film about a bobsleigh team from Jamaica. Its based on the true story of a Jamaican team who competed in the Winter Olympics in 1988. They lived in a country with no snow, they had nowhere to train and no money from the government or big businesses to help them, but they made it to the Olympics and they raced for their country. The Olympic Games have many stories like this.When Eric Moussambani, from Equatorial Guinea in central Africa, swam in the 100 m freestyle in Sydney in the 2000 Olympic Games, the international media reported it around the world. He didnt win a gold medal. He didnt break any records. In fact, his time at one minute and fifty-two seconds was more than twice the time of Pieter van den Hoogenband, who broke the world record with a time of 47.84 seconds. Before the Olympics, Moussambani trained in a twenty-metre hotel pool. He only started swimming eight months before the Olympic Games. The race was his first time in an Olympic-sized fifty-metre swimming pool. And the crowd clapped and cheered for Moussambani until he reached the finish line.These people are not champions and they do not go back to their countries with a handful of medals, but they are heroes because they try. What can be the title of this text? If the camera is on, a green light .......... . Aşağıdaki seçeneklerde ahiretle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? - - - - they played better, they lost the game. Komodo Island is one of the islands that compose theRepublic of Indonesia. The island is particularly notableas the home of the Komodo Dragon which is the largestlizard on the earth. It takes its name from the island.Komodo has a human population of over two thousandmost of which are primarily adherents of Islambut there are also Christian and Hindu people. The islandis also unique for its pink sand one of only sevenin the world. The sand seems pink because it is a combinationof white and red sand. According to the text, - - - - . Aşağıdakilerden hangisi şiir dilinin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi olay yazısıdır? Doktorlar hastaların iyileşmeleri için gerekli ilaçları ............. yazarlar. Yukarıdaki ifadede noktalı aşağıdaki sözcüklerden hangisinin gelmesi uygundur? Aşağıdakilerden hangisi anlatıma hazırlık evresinde yapılması gerekenlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A = { rakamlar } kümesinin eleman sayısı kaçtır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi soyut addır? (I) Karanlık, ıslak, soğuk bir gün başlıyordu. (II) Oysa bu karanlığın, bu ıslaklığın, bu soğuğun içinde tarifsiz bir sevinç vardı.(III) Pencerenin perdesini aralayıp sokağa baktı. (IV) Çamurlu sular, günün ilk ışıkları altında, kirli bir ırmak gibi akıyordu.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde eylemsi kullanılmıştır? (I) Eleştiri, bir eserin olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyan bir türdür. (II) Eleştirmen, eleştirisini yazarken sanatçıyı bir kenara koyarak esere yönelmeli, ön yargılarının kendisini etkilemesine izin vermemelidir. (III) Aksi hâlde eleştirmen, okuyucularını yanlış yönlendirmiş olur. (IV) Bu da eleştirmenin okurun gözünde saygınlığını yitirmesine yol açar. (V) Bundan dolayı eleştirmen, eseri merkeze alan bir yaklaşımla eleştirisini oluşturmalıdır.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından değildir? ‘‘Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna, mallarınızı, haksız ve haram yollar ile aranızda alıp vererek yemeyin...‘(Nisâ suresi, 29. ayet) Bu ayet ile aşağıdaki kötü alışkanlıklardan hangisinin yasaklandığı söylenebilir? Telgraf yazışmalarında kullanılan alfabe, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde diğerlerinden fazla sözcük vardır? Selim 1 m 45 cm , Ahmet ise 1 m 18 cm boyundadır. Ahmet Selim' den kaç cm kısadır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Biz bir sanat eserine bakarken, onu değerlendirir veya okurken sadece estetik kaygılarla mı hareket ediyoruz, yoksa başka kaygılarımız da var mı? Örneğin ölüm her zaman için trajik midir? Ölüm bizim için ancak iyiler (ya da iyi bildiklerimiz) öldüğünde trajik olmaktadır. Ölmüş çocuğunun başında ağlayan annenin tablosu sadece güzel çizimi ile değil, çocuk ölümüne duyduğumuz vicdani tepkiye yaslanarak anlam kazanmaktadır. Birçok sanat eserinde iyiler ve kötüler arasındaki savaş anlatılır. Bu eserler bizde konunun güzel tasviri/anlatımı ile olduğu kadar iyilerin tarafında olmak gibi ahlâki bir tavır ile de anlam kazanmaktadır.Bu parçada aşağıdakilerden hangileri ağır basmaktadır? Eminenin 476 lirası var. Abisi ona 210 lira verdi. Emine, bu paranın 85 lirasını harcadı. Eminenin kaç lirası kaldı? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre ilk defa memuriyete başlayan aday öğretmenlerden, aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır? I. İhrama girmekII. Vakfe yapmakIII. Şeytan taşlamakIV. Tavaf yapmakBu ibadetlerden hangileri umrenin şartlarından değildir? Haçlı Seferlerinin nedenlerinden;• Hz. İsanın doğduğu Kudüsün Müslümanlardan alınmak istenmesi• Avrupanın doğudan gelen ticaret yollarına hakim olmak istemesi• Türkleri Anadolu, Suriye, Filistinden uzaklaştırmak istenmesiverilenler, aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilişkili değildir? Sünnet düğününde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci vardır? Tanrım şâhid, duracağım sözümde Milletimin sevgileri özümde Vatanımdan başka şey yok gözümdeYar yatağın düşman almaz; giderim! Bu dizelerin teması aşağıdakilerden hangisidir? Birlikte yaşama bağlı olarak, vatandaşların sadece devlete karşı değil diğer yurttaşlara karşı da sorumlulukları vardır. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bu sorumluluklarımızdan biri değildir? Avrupada XVIII. yüzyılda görülen savaşlar, aşağıdakilerden hangisidir? 875 g baharatın üzerine 3 kg 575 g daha baharat ilave edersek kaç kg baharatımız olur? Ünlü tıp bilgini ve filozofudur. Batılılar tarafından ‘Avicenna olarak tanınır. Tıp alanında yaptığı çalışmalar üzerine ‘El Kanun Fi-t Tıb(Tıbbın Kanunu) eserini yazmıştır. Bu eser Avrupada uzun yıllar boyunca tıp eğitimi için kullanılmıştır.Yukarıda verilen bilgiler hangi Türk-İslam bilginiyle ilgilidir? 6?17 dört basamaklı sayısının 3e bölünebilmesi için ? yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? Dünyanın halen yaşayan, en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı hangisidir? Aşağıda verilen organellerden hangisinin yapısında DNA ve RNA birlikte bulunur? Buz sudan daha yoğun olsaydı, aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirdi? My father went to the supermarket to buy - - - - sugar and milk. ‘Arkadaşım trafik kazası geçirmiş. - ‘Sınavdan yüksek not aldım. Yukarıdaki durumlarla ilgili duygu ifadeleri hangileridir? Bir öğrenci boyutları 48 cm ve 60 cm olan dikdörtgen biçimindeki bir kartonu hiç parça artmayacak şekilde kenar uzunlukları tam sayı olan eş karelere bölecektir.Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir