S:1

Eşofman hangi dersin aracıdır?

Eşofman hangi dersin aracıdır? sorunun cevabı "Beden Eğitimi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Arzu saat 10.15 te resim yapmaya başladı. Saat 12.20de resmini bitirdi.Arzu kaç saat resim yapmıştır? 1. Ağır ağır kolileri tek başına taşımış.2. Beslenmenin önemini uzun uzun anlattı.3. Bu bahar minik minik çiçekler açtı.4. Eşten dosttan yardım alıyoruz.Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde ikileme sıfat görevinde kullanılmıştır? Bilgisayarın dış dünyaya ses vermesini ve bir sesin kaydedilmesini sağlayan kart aşağıdakilerden hangisidir? "Yüz seksen üç bin iki yüz kırk beş" okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangiisidir? Çanakkale Savaşı hangi savaş içinde yer alır? Aşağıdakilerden hangisi bir odun parçasının uç kısmına reçine sürülerek yapılan aydınlatma aracıdır? Kroki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Türk sanatı, aşağıdakilerden hangisiyle yerleşik bir sanat olma niteliği kazanmıştır? 8 – 5 - 10 -7 - ? Sayı örüntüsü bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre ? yerine hangi sayı gelir? Reaksiyon denklemi en küçük tam sayılı kat sayılarla denkleşince O2‘nin kat sayısı kaç olur? C3H7OH + O2 → CO2 +H2O Buluş yapan kişilerde ve bilim insanlarındabulunması gereken bazı özelliklervardır.Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerdenbiri değildir? Çantasındaki - - - - boya kalemini çok sevdiği ar- kadaşına verdi.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler- den hangisi getirilemez? Aşağıdaki sözcüklerden hangisine -yor eki eklendiğinde ünlü daralması olmaz? Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının sebeplerinden değildir? Kuran ı Kerim Hz. Muhammede vahiy yoluyla yirmi üç yılda indirilmiştir. Kuranda inanç, ibadet, toplumsal ilişkiler, evlilik, insan hakları, ahiret, cennet – cehennem, dünya hayatı vb. pek çok konuda bilgiler yer alır. Yüce Allah bir ayette: ...insanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kuranı indirdik (Nahl 44) Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (Sav) namaz konusunda kendisine soru yöneltenlere; Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın. buyurmuştur.Yukarıdaki paragrafta anlatılan durum Peygamberimizin hangi yönünü açıklar? Eğitim Bilişim Ağı olarak isimlendirilen ve içeriğinde eğitimle ilgili video, görsel, kitap, dergi gibi çok sayıda bilgi bulunan web sitesi aşağıdakilerden hangisidir? I. Kayaçlar bir veya birden fazla mineralin bir araya gelmesi sonucunda oluşmuşlardır.II. Tüm kayaçlar magmatik kökenlidir.III.Kayaçların hepsinin ekonomik değeri yüksektir.Kayaçlar ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Ayşenin yaşının 2 katının 2 fazlası ifadesi gösteren cebirsel ifade hangisidir? Kuran-ı Kerimin indirilmesi kaç yılda tamamlanmıştır? Binalarda ve evlerde elektrik devrelerinde fazla akım meydana geldiğinde akımı keserek devreye bağlı alıcıların zarar görmesini engelleyen elektriksel malzemeye ne isim verilmektedir ? Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden değildir? Bir ömr-i muhayyel... Hani gülbinler içindeBir kuşcağızın ömr-i baharisi kadar hoş;Bir ömr-i muhayyel... hani göllerde yeşil, boşGöllerde, o safiyet-i vecd-aver içindeBir damlacığın ömrü kadar zaîl ü mugfelBir ömr-i muhayyel Tevfik FikretBu şiirin oluşmasına imkan sağlayan zihniyetle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi mıknatısın günlük hayatta kullanıldığı yerlere örnek olarak verilemez? (1) Nezih Danyal, Türk karikatürünün en önemli isimlerindendir. (2) Kendisi, Farklı Uluslardan Sergiler Projesini başlatan kişidir. (3) Karikatürün iletişim gücü sayesinde bu başarılı projenin, top- lumumuz üzerinde çok olumlu etkileri olmuştur.(4) Ayrıca halk, diğer ulusların usta sanatçılarının güzel eserleriyle de buluşma fırsatı bulmaktadır.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? I. MevzuataII. Performans ölçütlerineIII. Stratejik plan ve programlaraIV. Hizmet kalite standartlarına652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Bakanlığın her kademedeki yöneticileri görevlerini, yukarıdakilerden hangilerine uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumludurlar? Suyun buz haline gelmesine ne denir? Hz. Muhammedin doğduğu yer neresidir? Güllük Dağı Milli Parkı ve Termessos hangi ilimizdedir? Hangisinin sonucu 9 olmaz? Abdest alan bir kişi aşağıdakilerden hangisini terk ederse yeniden abdest alması gerekmez? Gemi sessizce yol alıyordu.Yukarıdaki cümlede hangi sorunun cevabı yoktur? Kuran kaç yılda tamamlanmıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi kültürün özellikleri arasında yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışındaki teşkilatlarından biridir? Hafif yaralanmalarda hangisi kullanılır? Bazı sanayi tesislerinde ham maddelerin işlenmesi sırasında büyük oranda suya ihtiyaç vardır. Bu tür ham maddeleri işleyen sanayi tesislerinin yer seçiminde suyun kolay temini dikkate alınmaktadır.Buna göre aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisinin yer seçiminde su kaynaklarının etkisi diğerlerine göre azdır? Kuranın en kısa suresidir.Kuranın ilk suresidir.Kuranın en uzun suresidir.Kuranın son suresidir.​Yukarıdaki cümlelerin cevapları hangisidir? - Azteklerin Meksika kültürü içinde erimesi- BulgarTürklerinin zamanla Slavlar içinde kaybolmasıVerilen örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir? Parayı veren ........................ atasözü aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Yangın anında aşağıdaki numaralardan hangisini aramalıyız? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir