S:1

Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılmıştır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılmıştır? sorunun cevabı "23 Nisan 1920" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi seçimle iş başına gelir? Aşağıdakilerden hangisi rubai ve tuyuğun ortak özellikleri arasında yer almaz? Bir bölme işleminde bölen 9, bölünen 99 ise kalan ile bölümün çarpımı kaç olur? 376 814 002 doğal sayısının rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? Aşağıdaki tümcelerden hangisinin yüklemi birleşik zamanlıdır? Aşağıdakilerden hangisi Ayın dönüş yönünü doğru vermiştir? Aşağıdakilerden hangisi insanların aynı konu hakkında farklı yorumlarda bulunmasının sebeplerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın günlük hareketinin sonuçlarından biri değildir? Okulda meydana gelebilecek bir yaralanma durumu ile karşılaşıldığında hemen aranması gereken acil servis telefonu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? Halukun ninesinin yaşı Halukun yaşının 4 katıdır. Haluk ile ninesinin yaşları toplamı 85 olduğuna göre, Halukun ninesi kaç yaşındadır? I. Gezi yazılarında, gezilip görülen yerin bütün özellikleri ele alınır.II. Gezilen yerlerin özellikle tarihî, coğrafi ve sosyal nitelikleri anlatılır.III.Gezi yazılarında gezilen yerlerin özelliklerini anlatmanın dışında üsluba da dikkat edilir.IV.Gezi yazılarında yörenin dil, din, inanç, âdet, gelenek, görenekleri anlatılabilir. V. Gezi yazısının-olay çevresinde gelişen metinler gibi- kurgusal bir yapısı vardır. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde gezi yazısıyla ilgili yanlış bir bilgi bulunmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin(sas) yaklaşık dört yıl yanında kaldığı sütannesi kimdir? Aşağıdakilerden hangisi münafıkların özellikleri arasında yer almaz? Alp hasnt had breakfast - - - - . Zekȃt, İslamın köprüsüdür. (Hadis-i Şerif) Zekȃtın aşağıdaki yararlarından hangisi bu hadisin kapsamında değerlendirilemez? Buz üstüne yazmak isterdim Bütün bu şiirleriVe sonra çekip gitmek Dalgın bir cırcır böceği gibiBu dörtlükte görülen söz sanatları aşağıdaki- lerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi internet kullanırken yapılmaması gereken bir davranıştır? Asal çarpanlara ayrılmış hali 2.32.5 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? 1965de kurulan Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü öncülüğünde oluşturulan Nüfus Planlaması Kanununun ülkemiz nüfusuna temel bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir? Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.Bu atasözü aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisiyle eşleştirilebilir? Anlamını bilmediğimiz kelimeler için hangisine bakarız? Ece dün okul bahçesinde yere düşmüş. tümcesinde hangi sorunun cevabı yoktur? Mıknatıs çekim gücüne sahiptir. Bu çekim gücü bazı metalleri etkiler. Böylece o maddeler mıknatısa doğru hareket eder ve mıknatısa yapışır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir bölme işleminde bölen 56, bölüm 24 olduğuna göre bölünen en fazla kaç olabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç fiilimsi türüne de örnek vardır? The company - - - - to deliver the first prototype of self-driving car in December 2014. Roma hukukunu araştıran bir üniversite öğrencisi patrici-plep mücadelesi sonrası düzeni sağlayan ve Avrupa hukukunun da temelini oluşturacak olan kanunlar yapıldığını öğrenmiştir.Buna göre sözü edilen kanun aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir? 37 saat sonunda yolculuğumuzu tamamladık. Yolculuğumuz kaç gün kaç saat sürmüştür? Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazısıdır? Din ( ) aşk ( ) şiir ( ) Boşlukta yuvarlanan insanın yıldıza attığı merdivenler ( ) cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Dünyanın küre olduğuna inanan ve sürekli batıya gidilirse aynı noktaya varılacağını söyleyen ünlü denizci kimdir? 3x+5 cebirsel ifadesinin x = 7 için değeri kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi internet kullanırken yapılmaması gereken bir davranıştır? Avrupa Hun Devletinin dış politikasının esasları, hangi Hun hükümdarı döneminde belirlenmiştir? Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesi­nin en önemli nedenlerinden biri son zamanlar­da kaybettiği Türk ve Müslüman halkın çoğun­lukta olduğu toprakları geri almaktır.Buna göre Osmanlı Devleti'nin almak istediği yerler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 455 liranın 127 lirasını harcayan Şükran Hanım, kalan parasını 4 çocuğuna eşit olarak paylaştırıyor. Her bir çocuğa kaçar lira düşer? I. TutunamayanlarII. Anayurt OteliIII. Ölmeye YatmakIV. Her Gece BodrumYukarıdaki eserler ile aşağıdaki sanatçılar eşleştirildiğinde hangisi dışarda kalır? İslamiyet, Arap Yarımadasının hangi bölgesinde ortaya çıkmıştır? Kuzey Yarım Küre'de dağların güney yamaçlarının, kuzey yamaçlarına göre daha fazla ısınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir