Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
458 + 126 = ?İşleminin sonucu kaçtır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
458 + 126 = ?İşleminin sonucu kaçtır? sorunun cevabı "584" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Bahçemizdeki 207 ağacın 4/9’u kayısı ağacı, geri kalanı da çam ağacıdır. Bahçemizde kaç tane çam ağacı vardır? Öğretmenin ve arkadaşlarınla iletişim kurarken aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak doğrudur?  Eşkenar üçgenin bir dış açısı kaç derecedir? İslam tarihinde “Medinetü’n- Nebi” olarak ünlenen şehir, aşağıdakilerden hangisidir?  Alanında başarılı, dersleri öğrencileri tarafından büyük bir ilgi ve katılım ile takip edilen bir lise öğretmeni, bir arkadaşı tarafından ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin dersine davet edilmiştir. Öğretmen, lise öğrencileri ile keyifle işlediği bir konuyu davet edildiği sınıftaki öğrencilerle paylaşmıştır. Ancak öğrenciler derste tepkisiz kalmış, derse yeterli katılım gösterememiş ve bir süre sonra dikkatleri dağıldığı için farklı şeylerle ilgilenmişlerdir.Öğretmenin yaşadığı bu deneyimin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? • Hac zamanı yapılamaz.• İhrama girilerek sadece Kabe tavaf edilir ve Sa’y yapılır.• Vakfe ve şeytan taşlama yoktur.• Sünnet bir ibadettir.Verilen bu özellikler aşağıdaki ibadetlerden hangisine aittir? I.Dünya savaşı hangi tarihde olmuştur? Mutasyon, DNA’daki baz diziliminde ve kromozomlarda çeşitli sebepler sonucu meydana gelen değişimlerdir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi mutasyon sonucunda ortaya çıkmış olabilir?  Sayın profesör, yeni kitabının bir bölü­münde “Tükenmez Kalem”e cevap vermiş. Daha doğrusu “Tükenmez Kalem köşesinin yazarı Mehmet Efe!” diyerek baltayı taşa vurmuş. Meğer beni Mehmet Efe sanıyor- muş. Birincisi ben Mehmet Efe değilim, kendisini tanımam. Sadece yazılarını oku­rum. İkincisi, sayın profesör bana değil, asıl kendisiyle ilgili iddiaları dile getiren tarihçi Sezai Kerim’e cevap vermeli. Zaten Sezai Kerim de tam bu noktada “Yanlış bilgiyle doğru bilgiyi ayırt edemiyor, hep...” diyordu.Bu metinde üç nokta ile belirtilen yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse parçada anlatılanlar özetlenmiş olur? Aşağıdaki davranışlardan hangisi bizi Allah’a yaklaştırır?  Aşağıdaki örneklerden hangisi İslam’da bulunan kolaylıklara örnek olamaz?  “Birden fazla maddenin bir araya gelmesiyle karışım oluşur.”Yandaki ifadeye gore hangisi karışım değildir?