S:1

13 - 17 - 21 - 25 - 28 - 33 - 37
Yukarıda verilmiş olan sayılardan kuralı bozan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

13 - 17 - 21 - 25 - 28 - 33 - 37Yukarıda verilmiş olan sayılardan kuralı bozan sayı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "28" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi bir bilim adamının kullandığı yaklaşımlardan değildir? "Arkadaşlarımı seçerken .......... göre seçerim."Cümlesinde boş bırakılan yere hangisini getirirsek doğru bir ifade olur? I. O zamana kadar fazla bir değişikliğe uğramayan Türk şiiri, Batılı anlayışa onunla kavuştu.II. Doğu ile Batı edebiyatı arasında bir köprü olabilecek kadar zengin bir kültüre ve hayal gücüne sahiptir.III. Eserlerinde aruzun yanında, az da olsa heceyi de kullanmıştır.IV. Fiziki âlemle değil, metafizik alemle ilgilenmiş, görünende görünmeyeni aramıştır.V. Sanat için sanat anlayışına bağlı olduğu halde romantik yönü ağır basmaktadır.VI. Oyunlarını oynanmak için değil daha çok okunmak üzere yazmıştır.Yukarıda edebî anlayışına ilişkin bilgiler sıralanan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır? 20 yumurtanın yarısı satıldı. Geriye kaç yumurta kalmıştır? Hangisi farklıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Plazmalarla ilgili;I. Elektrik ve manyetik alandan etkilenirler.II. İyonlardan oluşmuşlardır.III. Gökkuşağının oluşumunu sağlarlar.yargılarından hangileri doğrudur? Sürücü adaylarına sınav yapıp sertifikalarını (belgelerini)  veren kurum aşağıdakilerden hangisidir? Bilim varlığı ele alırken onu parçalara ayırarak inceler. Örneğin, biyoloji canlı organizmayı, fizik hareketi, kimya maddenin iç yapısını konu edinir.Buna karşılık felsefede varlık denince şu ya da bu varlık değil, genel olarak varlık anlaşılır.Buna göre, felsefenin varlık konusuna yaklaşımı bilimlerden hangi yönüyle ayrılır?  Dünya yıl içerisinde Güneş'e yakınlaşıp uzaklaşır bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? “Sarı kız geldi.”  Cümlesindeki ön ad varlığı hangi yönden nitelemektedir? Aşağıdakilerden hangisi “konuk” sözcüğüyle eş anlamlıdır? Balonun içindeki maddenin bulunduğu hal aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "iyi" sözcüğü varlığı niteler biçimde kullanılmamıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi bilgi felsefesinde dogmatik düşünce tarzını açıklamaktadır? I. Akabe Biatı’ndan sonra Medine’de İslam’ın hızla yayılmasının sebeplerinden biri olamaz? “Rabb’imiz (c.c.), biz ……………………………. ayrıcalıklı ve üstün bir konumda var etmiştir.” Cümledeki boşluğa ne gelmelidir? “Hafıza” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi metallere ait genel özelliklerden biri değildir? Aşağıdaki kararlardan hangisi hem Erzurum hem de Sivas Kongresinde vardır?  İnsan, hayatı boyunca birçok karar almak zorundadır. Bazıları kararlarını aklıyla, bazıları ise kalbiyle alır. İki karar alma şeklinin de olumlu ve olumsuz tarafları vardır. Ben de bu ikisi arasında uzun süre gelgitler yaşadım ve sonunda aklın değil, kalbin kara sularında dolaşmayı seçtim. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden  hangisi  felsefe ve  dinin  ortak  amaçlarındandır? “I am a ………  I work at the hospital. “Boşluğa uygun kelime hangisidir? Kimyasal formülü Al(OH)3 olan bileşiğin bir molekülünde kaç tane oksijen atomu bulunur? Isındığında ve soğuduğunda hacmi genişleyen tek madde nedir? Annem çamaşır makinasına koyduğu çamaşırları makinanın 135 dakikada yıkaması için programladı. Çamaşırların yıkanma süresini saat ve dakika  insinden belirleyiniz? İskitler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? “Kroki” ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda ki sözcüklerden soyuttur? Fiil kelimesinin eş anlamlısı nedir? İnsan hakları tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmasıdır. Herkes, cinsiyet, ırk, renk, din, dil, zenginlik gibi farklar gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Tarih boyunca hemen hemen her toplumda “insanca yaşama arzusu” insan haklarının özünü teşkil etmiştir.Bu metne göre insan hakları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? I. Kuvvet cisimleri hareket ettirebilir.II. Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir.III. Kuvvetin etkisi gözlemlenemez.Yukarıda kuvvetle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki örüntüde eksik olan yere hangi sayılar gelmelidir? 128 - .... - 32 - ... - 8 - 4 Kayaçlarla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Hz Süleymanın Haberci kuşunun adıdır?  • Kırmızı kemik iliğinde üretilir.• Oksijen ve karbondioksit taşımakla görevlidir.Bu özellikler kandaki hangi yapıya aittir? Aşağıdakilerden hangisi elektrik üretir? Hangisi farklıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir