S:1

512 091 sayısının okunuşu hangi seçenekte doğru verilmiştir?

512 091 sayısının okunuşu hangi seçenekte doğru verilmiştir? sorunun cevabı "Beş yüz on iki bin bin doksan bir" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Hangi cümlenin sonundaki noktalama işareti yanlış kullanılmıştır? Sınıfımızdaki 34 öğrenciden 13ü kızdır. Sınıfımızdaki erkekler kaç kişidir? Dolu iken 21 kg gelen tenekenin içinde 18 kg peynir olduğuna göre, tenekenin darası kaç gramdır? Aşağıdakilerden hangisi cüz ile ilgili bir bilgi değildir? Mecusilik olarak adlandırılan din aşağıdakilerden hangisidir? Annem, akşam olduğunu görmüyor musun? dedi. cümlesinde hangi bölüm tırnak içine alınmalıdır? 15 sayısına kaç eklersem 25 eder? Büyük su kütlelerinin tabanında ya da kenarlarında kum tanelerinin doğal bir çimento yardımıyla birleşmesi sonucunda kum taşı oluşmaktadır.Kum taşı oluşum özelliklerine göre aşağıdaki kayaç türlerinden hangisi içerisinde yer alır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimelerin yazılışı yanlıştır? Kalanlı bir bölme işleminde bölen 13, bölüm 49 ise bölünen sayı en çok kaç olur ? Aşağıdaki metinlerden hangisinde dil farklı bir işlevde kullanılır? 28 tane balığı 4 kişi eşit olarak paylaşırsa her birinin kaç balığı olur? (1) Danimarkalı marangoz Ole Kirk, yıllarca çalıştığı iş yeri bir yangında yok olunca borç içinde kaldı.(2) Bu zor durumdan kurtulmak amacıyla 1932 yılında oyuncak işine girdi.(3) Yeni şirketinde ördekler, otomobiller ve oyun küpleri üretti.(4) Şirketin adı ise Danimarka dilinde iyi oyna anlamına geliyor.Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? Peygamberimiz ilk evliliğini kaç yaşındayken yapmıştır? Dil, gündelik yaşamın şekillenmesinde etkili olan bütün unsurların başında yer alır. İnsanın sürekli olarak kullanmak zorunda olduğu bu araç, eksiksiz olarak bütün insanlığın yararlandığı temel bir yetenektir. Ne denli ilkel olursa olsun, hiçbir top- lum yoktur ki bu araca ihtiyaç duymamış, bu aracı kullanmamış, geliştirmemiş olsun. Dil denilen araçtan yoksun bir kültür yoktur. Bu yüzden de dil, toplum bilimi ile doğrudan ilişkilidir; gündelik yaşamdaki her türlü değişiklik dile yansır. İşte bu yakın ilişki bizi, dili bir araç olarak düşünmekten öteye, kültürel bir kurum olarak ele almaya iter.Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatındaki düzyazı türlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır? • Süt• Ekmek• Yumurta• EtVerilen besinlerden hangisinin içeriği diğerlerinden farklıdır? Aşağıda verilen yemek- yöre eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Alevilikte on iki hizmet, cem esnasında on iki kişi tarafından belirli bir düzen ve kurallar çerçevesinde yapılır.Alevilik-Bektaşilik geleneğinde var olan aşağıdaki görev-kişi eşleştirmesinden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi et ile beslenir? İnsanlar çok değişiktir. Onlara akıl sır ermez. Cümlesinde adın yerine geçen kelime aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi temel bir büyüklük değildir? Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır? Bilgisayarın Beyni Olarak Adlandırılan Donanım Elemanı Hangisidir? Aşağıda verilen besinleri bitkisel-hayvansal olarak sınıflandırdığımızda hangi besin diğerlerinden farklı olur? Hangisi yanlıştır? Aşağıdaki kemiklerden hangisi çeşidi bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden cümlelerden hangisi eksiltili cümledir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur? Çevresi 36 cm olan bir eşkenar üçgenin bir kenarı uzunluğu kaç cm' dir? 1) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak,görev mahallini terk etmek.2) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak.3) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak.4) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre Uyarma cezası aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi görme duyumuzu güçlendirmek için sıkça tüketmemiz gereken yiyeceklerdendir? Mezopotamyanın tarihi geçmişinin MÖ. 6000li. yıllara dayandığı arkeolojik kazılarda ortaya çıkmıştır.Bölgedeki uygarlıklar hakkında ayrıntılı bilgilere hangi olaydan sonra ulaşılmıştır? Yazar, edebiyat dünyasında büyük ses getiren romanında, anlatmak istediği ne varsa lafı dolandırmadan ortaya koymuş. Bir piramitteki taşların kusursuz dizilmesi gibi romanda ele alınan düşünceler de hep yerli yerinde duruyor. Gereksiz hiçbir ayrıntıya, gizli saklı hiçbir konuya yer vermemiş. Böyle olunca romanı elinizden düşürmeniz, okurken başka şeyler düşünmeniz pek mümkün olmuyor.Bu metinde sözü edilen roman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Cümlede durum bildiren öge aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki karışımlardan hangisinde maddelerden biri çözünmüştür yani gözle görülemeyecek kadar küçük parçalara ayrılmıştır? I. Yumurtaya ulaşan spermlerden sadece bir tanesinin zar proteinlerinin yumurta zarındaki reseptöre bağlanmasıII. n kromozomlu spermle n kromozomlu yumurtanın döllenmesiIII. Döllenmiş yumurta üzerindeki zarın ikinci bir spermin girişinin engellenmesi için sertleşmesiİnsanda döllenme sonucu oluşan zigotun 2n kromozoma sahip olmasının nedeni yukarıdaki olaylardan hangileridir? -12 + 8 - 4 + 3 - 5 =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir