S:1

6 birlik + 4 yüzlük + 7 onluk olarak çözümlenen sayı kaçtır?

6 birlik + 4 yüzlük + 7 onluk olarak çözümlenen sayı kaçtır? sorunun cevabı "476" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
1. Her gün düzenli olarak spor yapmalıyız. 2. Spor yapmazsak daha çok hasta oluruz.3. Sağlıklı kalmak için yediğimiz şeylere dikkat etmeliyiz. 4. Düzenli spor yaptığı için sağlıklıydı. Yukarıdaki cümlelerden hangisi amaç-sonuç anlamı taşımaktadır? göre sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine karşılaştırma anlamı katmamıştır? "Bu bize fayda sağlamaz." cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Ramazan ayı denilince aşağıdakilerden hangi ikisi ilk akla gelir? Binler bölüğünde 60, yüzler basamağında 6 olan sayı hangisidir? Her canlının en önemli hakkı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır? Aşağıdakilerden hangisi sadece manevi temizliktir? Aşağıdaki ifadelerin Doğru ya da Yanlış olduğunu belirtiniz.(...) Beş basamaklı en küçük doğal sayı on bindir.(...) Rakamlar 9 tanedir.(...) 67015 sayısındaki rakamların sayı değerleri toplamı 22 dır.(...) Eksileni bulmak için fark ile çıkanı toplarız.(...) Beş basamaklı en küçük çift sayı 99 999 dur Aşağıdakilerden hangisi bir rosyonel sayı değildir? Çarpma hangi işlemin kısa yoludur? Tom : When is your birthday?Jerry : - - - -. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanlara D yanlış olanlara Y yazınız.(...) Aile toplumu oluşturan en küçük sosyal yapıdır. Temel eğitim ailede başlar.(...) Çocuk hakları sözleşmesine göre her insan 15 yaşına kadar çocuk sayılır.(...) Çevresine göre alçakta bulunun geniş verimli düzlüklere plato denir.(...) Karadeniz ikliminde yazları serin, kışları ılık ve her mevsim yağışlıdır.(...) Yüksek bir yerden kopup yuvarlanan büyük kar kütlesine hortum denir. Aşağıdakilerden hangisi çocukların anne babasına karşı görev ve sorumlulukları arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisinin karbon sayısı diğerlerine göre en fazladır? Kişinin konakladığı, ıstırahat ettiği, vakit geçirdiği yerlerin temiz olmasıdır. Kişilerin yaşadığı yerlerin temiz olması, toplumun da kişilerin de temiz olmasını sağlar. Temizlik, sağlık açısından da oldukça önemlidir. Sağlık sorunlarının azaltılmasında önemli olan kişisel ve çevresel temizliğin sayesindedir. Temizlik en önemli değerlerden biridir.Paragrafta hangi atasözünden bahsedilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi Türk şiirinde kullanılan nazım birimlerinden değildir? Hangisi soru cümlesi değildir? Hiçbir şey göründüğü kadar kolay değildir. Her şey beklendiğinden daha uzun zaman alır. Bir şeyin kötü gitme ihtimali varsa bu, hem de olabilecek en kötü anda mutlaka gerçekleşecektir.Yukarıdaki parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Hz. Aişe, Peygamber Efendimizin ahlakını anlatırken: Onun ahlâkı Kurandı. demiştir.Hz. Aişenin bu sözünü aşağı- daki ayetlerden hangisi desteklemektedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir