Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
603 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
603 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Altı yüz üç" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Kur’an’da yer alan kıssaları üç gruba ayırabiliriz:1. Peygamber kıssaları2. Peygamber olmayan bazı şahısların kıssaları3. Geçmişte yaşamış bazı toplulukların kıssalarıAşağıdaki kıssalardan hangisi 2. gruptaki kıssalardandır? Karşıdan karşıya geçişte uyulması gereken komutlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Carol:- - - - ! If not, we will miss the bus. Tarih öncesi dönemlerin isimlendirilmesinde “Bakır, Tunç, Demir” gibi isimler kullanılırken, tarihi devirler “İlk çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ” gibi isimler almıştır.Tarih öncesi dönemlerin isimlendirilmesinde aşağı- dakilerden hangisinin kriter alındığı söylenebilir?  Aşağıdakilerin hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Hint dinlerindendir? Aşağıdakilerden hangisi maden değildir? • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyetiTrafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?  (1) Karıncalar sıcak iklimlerde yaşayan bir böcek türüdür.(2) Sert dış kabukları vardır. (3) Karıncaların ömrü45 gün ile 60 gün arasında değişir. (4) Karıncaların yuvalarıve yaşam şekilleri insanlarda her zaman merakuyandırmıştır.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kişiseldüşünce içermektedir? I.Mekke’nin FethiII.Hüzün YılıIII.Hudeybiye AnlaşmasıIV.Hendek Savaşı Yukarıdaki olayların oluş sırasına göre sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Araç kornalarının kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?